Preskoči na vsebino

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-11/2018-1
Datum: 27. 12. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

S K L I C U J E M
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 10. januarja 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),  Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 13. 12. 2018 
Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Berto Menard
župan

 

*Gradivo za drugo točko dnevnega reda bo, skladno z 22. členom Poslovnika, skupaj z zapisnikom 1. redne seje posredovano naknadno.

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228