Preskoči na vsebino

Vabilo na nadaljevanje 5. redne seja Občinskega sveta Občine LogatecNa podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

sklicujem nadaljevanje 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v sredo, 22. maja 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam obravnavo naslednjih točk

DNEVNEGA REDA, ki še niso bile obravnavane na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec – prekinitev seje:

10. Predlog Poročila organizatorjev volilne kampanje in delna povračila stroškov
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Predlog Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Odgovori na svetniška vprašanja

Berto Menard
župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228