Preskoči na vsebino

Vabilo na nadaljevanje 7. redne seja Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-10/2019-35

Datum: 1. 10. 2019

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

S K L I C U J E M
nadaljevanje 7. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam obravnavo naslednjih točk

DNEVNEGA REDA, ki še niso bile obravnavane na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec – prekinitev seje:

8. Rebalans proračuna
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Zdravstveni dom Logatec – ID: 1262
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh (občinski urbanist)
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Sprejem letnega poročila javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d .o. o. za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d .o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Sklep o cenah zimske službe v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d .o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Odgovori na svetniška vprašanja

Berto Menard

župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228