Preskoči na vsebino

Vabilo na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 23. 4. 2020Številka: 007-12/2020-3
Datum: 14.4.2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik), zaradi epidemije COVID-19

sklicujem
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 23. aprila 2020, ob 18. uri,
v Veliki dvorani Narodnega doma, Tržaška cesta 44, Logatec.

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del; ID:1227, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
2. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 8 talcev Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rovte, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, I. obravnava;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., skrajšani postopek;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
9. Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Logatec, I. obravnava;  |  spremenjeno gradivo po predlogih svetnikov (označene spremembe) in čistopis samega odloka 
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
10. Obravnava poslovnega načrta javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2020;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
11. Predlog Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
Predlagatelj: Berto Menard, župan;
12. Predlog ukrepov za čas epidemije COVID-19;
Predlagatelj: Berto Menard, župan.

 

V skladu z dogovorom na usklajevanju s predstavniki svetniških skupin, se bo zaradi okoliščin (epidemija COVID-19) seja izvedla kot izredna seja in bo potekala v veliki dvorani Narodnega doma (ob upoštevanju omejitvenih ukrepov – razdalje, maske, …). Kot je bilo dogovorjeno, se poročevalcev na sejo ne bo vabilo, zato vas zaprošam, da svoja vprašanja ali morebitne pomisleke, glede vsebin posameznih točk, sporočite po elektronski pošti, da poskušamo morebitne nejasnosti uskladiti že pred samo sejo.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Poročevalci,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228