Preskoči na vsebino

Vabilo na nadaljevanje 10. redne seje Občinskega sveta, 4. 6. 2020Številka: 013-5/2020-44
Datum: 2. 6. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

Sklicujem

nadaljevanje 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 4. junija 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko, zapisane glede na spremembo dnevnega reda iz 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec):

10. Ukinitev javnega dobra (oziroma 
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Janja Masle, svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Končno poročilo - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tabor v letu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: Špela Tomić, članica NO

12. Končno poročilo - Oskrba starejših na domu 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

13.Končno poročilo - Nadzor sofinanciranja bivanja v domovih za starejše 2018
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: dr. Anton Gosar, član NO

14.Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Mateja Čuk, sekretarka in Rajko Leban, direktor GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Berto Menard
 župan

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228