Preskoči na vsebino

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 12. 2020Številka: 013-13/2020-5

Datum: 27. 11. 2020

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

Sklicujem

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 17. decembra 2020, ob 18. uri,

v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska 3, Logatec

 

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje  z dne, 5. novembra 2020.

Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje, 30. 11. 2020, od 8. ure do torka, 1. 12. 2020, do 20. ure.

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
       
3. Predlog Proračun Občine Logatec 2021, II. obravnava, Amandma 1, Amandma 2, NRP
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, strokovni sodelavec VII/1
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Predlog Statuta Občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Jasna Vodnik Uršič, predsednica Statutarno pravne komisije
MDT: Statutarno pravna komisija

6. Predlog Odloka o mladini v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Predlog Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016-2020, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mateja Čuk, sekretarka
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Predlog letnega programa športa 2021
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-63 v občini Logatec – ID: 1799, dopolnitev gradiva - mnenje 1, dopolnitev gradiva - mnenje 2
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Občinski urbanist - Urbania, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Predlog Sklepa o določitvi cen storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Predlog Strategije in vizije razvoja ZD Logatec (2020 – 2030)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: mag. Matjaž Žigon, predsednik Sveta zavoda ZD Logatec in
mag. Mateja Kunc, direktorica ZD Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

14. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 1. dopisni seji Občinskega sveta Občine Logatec.


                                                                                                   Berto Menard

                                                                                                    župan                                                                                   

 

Vabljeni:


člani občinskega sveta,

Andrej Vrhunc, direktor OU,

Romana Hribar, višja svetovalka,

Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,

predsedniki krajevnih skupnosti,

vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,

novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228