Preskoči na vsebino

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 7. 10. 2021Številka: 013-7/2021-9
Datum: 22. september 2021

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 7. oktobra 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 17. 6. 2021. 

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališča statutarno pravne komisije

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

 

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

3. Obravnava Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Logaške novice, II branje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Romana Hribar, višji svetovalec II
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

 

4. Obravnava Rebalansa Občine Logatec za leto 2021,skrajšani postopek - dodatno gradivo, - dodatna pojasnila
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, višja svetovalka za računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

5. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh - občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

6. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega
stavbnega zemljišča in odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev vv enoti urejanja prostora z
oznako RO-62 v občini Logatec – ID: 2283
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, spec. arh. urb., univ.dipl.inž.arh - občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

7. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za člane razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije 2021-2027
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

8. Obravnava imenovanja Delovne skupine za prostorsko planiranje v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

9. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Dejan Puc, občinski redar – vodja skupine III
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

10. Obravnava Poročila o delu varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

11. Obravnava Poročila o urejanju prometa v občini Logatec 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec II
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

12. Obravnava predloga Letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
za leto 2020
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Matjaž Kurent, vršilec dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetja
Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

13. Obravnava predloga sklepa o določitvi prejemkov članov nadzornega sveta Javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Matjaž Kurent, vršilec dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetja
Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

14. Obravnava predloga sklepa o cenah zimske službe v občini Logatec, dodatno gradivo
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Matjaž Kurent, vršilec dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetja
Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov na 16. redi seji Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 6. 2021.

 

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228