Preskoči na vsebino

Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 21. 10. 2021Številka: 013-8/2021-3
Datum: 7. 10.2021

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 23. 9. 2021.
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 7. 10. 2021 –  objavljeno 18. 10. 2021

 

 Stališče odbora za družbene dejavnosti

 Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 Stališče starutarno pravne komisije

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

 

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022, I. obravnava: 1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del, 6. del, celota
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, višja svetovalka za računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023, I. obravnava: 1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del, 6.del, celota
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Maja Hrovatin Petkovšek, višja svetovalka za računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

5. Obravnava Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mojca Vidmar Čepon, Vrtec Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

 

6. Odgovori na svetniška vprašanja - objavljeno 20. 10. 2021

 

 Poročilo o izvrševanju sklepov 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 23. 9. 2021.

Poročilo o izvrševanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 7. 10. 2021- objavljeno 18. 10. 2021.

 

Berto Menard
župan

 

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228