Preskoči na vsebino

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 23. 12. 2021Številka: 013-10/2021-3
Datum: 8. 12. 2021

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

Sklicujem

 

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 23. decembra 2021, ob 18. uri,
v jedilnici Osnovne šole 8 talcev Logatec, Notranjska cesta 3, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 19.redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 25. 11. 2021.

Stališča Odbora za družbene dejavnosti

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto MENARD, župan
Poročevalec: Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjske soseske ob Cesti talcev BL-69 in BL-84; ID: 2062, I. obravnava

https://drive.google.com/drive/folders/17jXsEvSKb6Pmt_mqcQnpXLI6Rg9k4EJ1
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalki: Darja Blatnik, V prostoru d. o. o. in mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Seznanitev s Poročilom o prostorskem razvoju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalki: Daša Rogelj, Urbania d. o. o. in mag. Katja Žagar, sekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan na predlog Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc, predsednica Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec bo podan predlog za razširitev predlaganega dnevnega reda s točko:

Sklep o izdaji soglasja k likvidnostni zadolžitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. v koledarskem letu 2022

Predlagatelj: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d. o. o.
Poročevalec: Matjaž Kurent, v. d. direktorja Javnega komunalnega podjetja Logatec, d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Berto Menard
župan

 

 Poročilo o izvrševanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 25. 11. 2021.

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Peter Antičevič, podžupan Občine Logatec,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Jurij Švajncer, predsednik NO Občine Logatec,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228