Preskoči na vsebino

Delovna telesa Občinskega sveta Občine Logatec 2018-2022Statutarno pravna komisija

Jasna Vodnik Uršič, predsednica
Peter Antičevič
Zoran Mojškerc
Marjan Gregorič
Irena Vidic


Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Tomaž Šen, predsednik
Boris Hodnik
Ožbej Istenič
Samo Hrvatin
Anton Čuk


Odbor za družbene dejavnosti

Tomaž Lukančič, predsednik
Tomaž Šen
Klemen Stoševski
Janez Ovsec
Katarina Turk


Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Jerneja Rupnik, predsednica
Jože Hladnik
Jasna Vodnik Uršič
Jože Boben
Tina Zidarič


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Boris Hodnik, predsednik
Peter Antičevič
Aljoša Peček
Klemen Trpin
Rafael Cepič
Nadzorni odbor
Jurij Švajncer, predsednik
Dr. Anton Gosar
Špela Tomić


Odbor za uresničevanje stanovanjske politike proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec

Rafael Cepič, predsednik
Jana Štirn
Ožbej Istenič
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Stanko Kraševec
Mira Jurca
Martina Puntar


Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Boštjan Mivšek, predsednik
Matej Skvarča
Bogomir Jurca
Barbara Pellis
Anton Marn


Komisija za vloge in pritožbe občanov

Klemen Stoševski, predsednik
Maja Korenč
Janja Kermavner
Vasja Rupnik
Metka Rupnik

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228