Preskoči na vsebino

6. redna seja Občinskega sveta, 20. 6. 2019



- vabilo

- zapisnik

- stališča delovnih teles

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnvaanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, II. obravnava
 
   Dopolnitev gradiva

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi SPV Občine Logatec

5. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce

6. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2019

7. Obravnava prijav in pripravljenih projektov na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada

Dopolnitev gradiva

8. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta občine Logatec za leto 2018

9. Obravnava Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2018

10. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2018

11. Podaja poročila s strani Delovne skupine OS Občine Logatec - prostorska stiska OŠ 8 talcev Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228