Preskoči na vsebino

12. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 10. 9. 2020- vabilo

- zapisnik

Stališče Odbora za družbene dejavnosti 

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče statutarno pravne komisije 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec

 

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), II. obravnava

Grafika OPN

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor Logatec, II. obravnava

5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 8 talcev Logatec, II. obravnava

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rovte, II. obravnava

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec, II. obravnava

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, II. obravnava

9. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, I. obravnava

10. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec, I. obravnava

11. Predlog Rebalansa -2 proračuna za leto 2020, skrajšani postopek

Predstavitev Predloga Rebalansa - 2 proračuna za leto 2020
12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu

13. Odgovori na svetniška vprašanja

 
Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228