Preskoči na vsebino

13. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 5. 11. 2020- vabilo

- zapisnik

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče startutarno pravne komisije

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve


3. Predlog Proračun Občine Logatec 2021NRPpopravljen sklep

4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, I. obravnava

5. Predlog Statuta Občine Logatec, I. obravnava

6. Predlog Sklepa o določitvi cene storitve 24-urne dežurne službe

7. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562

8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RA-15 v občini Logatec – ID: 1777

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-24 v občini Logatec – ID: 1779

10. Predlog o ukinitvi javnega dobra

11. Predlog Strategije in vizije razvoja ZD Logatec (2020 – 2030)

12. Predlog kandidata, predstavnika občin Ljubljanske urbane regije (LUR) v Razvojni svet LUR 2021-2027

13. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228