Preskoči na vsebino

14. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 12. 2020 Vabilo

Zapisnik

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko, zapisane glede na spremembo dnevnega reda iz 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
       
3. Predlog Proračun Občine Logatec 2021, II. obravnava, Amandma 1, Amandma 2, NRP

4. Predlog Strategije in vizije razvoja ZD Logatec (2020 – 2030)

5. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

6. Predlog Sklepa o določitvi cen storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč

7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, II. obravnava

8. Predlog Statuta Občine Logatec, II. obravnava

9. Predlog Odloka o mladini v občini Logatec

10. Predlog Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v občini Logatec

11. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016-2020, skrajšani postopek

12. Predlog letnega programa športa 2021

13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-63 v občini Logatec – ID: 1799, dopolnitev gradiva - mnenje 1, dopolnitev gradiva - mnenje 2

14. Obravnava Predloga avtentične razlage Poslovnika občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14-uradno prečiščeno besedilo)

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 1. dopisni seji Občinskega sveta Občine Logatec.


                                                                                                   

 

 

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228