Preskoči na vsebino

1. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 14. 12. 2022- vabilo
- zapisnik

Dnevni red konstitutivne seje:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. Imenovanje verifikacijske komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta ter ugotovitve izvolitve župana;
4. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev mandatov članov sveta;
5. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
7. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

 

 

  


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228