Preskoči na vsebinoObjava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

 

LETO 2024

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2024 (Logaške novice, št. 12/23 (str. 2))

PRORAČUN Občine Logatec za leto 2024

 

Proračun in zaključni račun

 

LETO 2023

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2023 (Logaške novice, št. 11/21 (str. 7))

PRORAČUN Občine Logatec za leto 2023 

SPREMEMBA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2023

REBALANS Občine Logatec za leto 2023 

ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023 - Rebalans (Logaške novice, št. 4/23, str. 2)

 

LETO 2022

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2022 (Logaške novice, št. 11/21 (str. 2))

PRORAČUN Občine Logatec za leto 2022 

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022 (Logaške novice, št 5/22)

REBALANS PRORAČUNA Občine Logatec za leto 2022

SPREMEMBA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2022

LETO 2021

PRORAČUN 2021

 

REBALANS PRORAČUNA 2021 (Logaške novice, št. 9/21 (str. 2))

 

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2021 (Logaške novice, št. 1-2/21 (str. 2))

Uvod v proračun za leto 2021

Splošni del I. 2021

Posebni del II. z obrazožitvami 2021

Načrt razvojnih programov z obrazložitvami 2021

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami 2021

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PRMEMOŽENJA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2021

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sklepa Občinskega sveta Občine Logatec št. 013-3/2021-49 z dne 21.06.2021, sprejetega na 16. redni seji, dne 17.06.2021, Občina Logatec dopolnjuje letni načrt pridobivanja stvarnega premožena občine za leto 2021.

V letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2021 se vključi zemljišče parc. št. 1178/2 v izmeri 782,00 m2 k.o. 2016 Blekova vas. Zemljišče se kupuje z namenom izvajanja centralnih dejavnosti občine.

 

Kadrovski načrt 2021

PREDLOG PRORAČUNA 2021

OSNUTEK PRORAČUNA 2021

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2021

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2021 (Logaške novice, št. 6/22)

 

 

 

 

LETO 2020 
Proračun Občine Logatec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2020 - 2. (Uradni list RS, št. 123/20 (str. 5088))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2020 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 70))
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2020
Proračun 2020 - Splošni del, Posebni del in Načrt razvojnih programovDopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020
Sklep
o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2020

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2020


LETO 2019
Proračun Občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 3/19 (str. 2))
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2019
Proračun 2019 - Splošni del, Posebni del in Načrt razvojnih programov
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 62/19 (str. 84)
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Logatec v obdobju januar – marec 2019 (Logaške novice, št. 12/18 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 6/20 (str. 86))


LETO 2018
Proračun Občine Logatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/2017)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2018 (Logaške novice, št. 5/19 (str. 2))


LETO 2017
Proračun Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2017 (Logaške novice, št. 5/18 (str. 2))


LETO 2016
 

Proračun Občine Logatec za leto 2016 (Logaške novice, št. 12/15 (str. 5))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016 (Logaške novice, št. 5/17 (str. 2)
 


LETO 2015
Proračun
 Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 2))
Sklep 
o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2015 (Logaške novice, št. 12/14 (str. 3))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 12/15 (str. 2))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 5/16 (str. 2))LETO 2014
Proračun
 Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/2013)

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 29/2014)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 5/15 (str. 2))LETO 2013
Proračun
 Občine Logatec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 16/2013)

Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/12 (str. 18)) velja od 22. 12. 2012, uporablja se od 1. 1. 2013
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2013
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št. 5/14 (str. 8))LETO 2012
Proračun
 (10,44 MB) Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 11/12 (str. 2))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/11 (str. 3)) velja od 23. 12. 2011
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 5/13 (str. 18))

LETO 2011
Proračun
 (28,75 MB) Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št.1-2/11 (str. 27))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 5/12 (str. 10))
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v obdobju januar – marec 2011 (Logaške novice, št. 12/10 (str. 1)) velja od 21. 12. 2010


LETO 2010
Proračun
 Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 2))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 10/10 (str. 33))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 4/11 (str. 2))LETO 2009
Proračun
 Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 4))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 75/09)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 6/10 (str. 1))LETO 2008
Proračun
 Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 12/07 (str. 1))

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/08 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/09 (str. 2))
Sklep o predlogu proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 11/07 (str. 4)) velja takoj 9. 11. 2007LETO 2007
 

Proračun Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 3/1/07 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 10/07 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar–marec 2007 (Uradni list RS, 137/06)LETO 2006
Proračun
 Občine Logatec za leto 2006 (Notranjsko kraške novice, z dne 23. 12. 2005)

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 4))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 9/07 (str. 1))LETO 2005
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št.  1-2/05, (str. 3)) 

Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 10/05 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Logatec v letu 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 1)) velja od 11. 2. 2005LETO 2004
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004 (Uradni list RS, 33/04, Logaške novice, št.4/04, (str. 1), 12/04 (str. 1))  velja od 16. 4. 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2004 (Logaške novice, št. 8-9/05 (str. 12)) velja od 16. 9. 2005 
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2004 (Logaške novice, št.12/03 (str. 5)) velja od 19. 12. 2003LETO 2003

Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2003 (Logaške novice, št. 5/03, (str. 5)) velja od  16. 5. 2003
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2003 (Logaške novice, št.  8-9/04, (str. 1)) velja od  17. 9. 2004
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine Logatec v letu 2003 (Logaške novice, št. 4/03 (str. 6)) velja od 11. 4. 2003
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2003, (Logaške novice, št.11/02 (str. 1)) velja od 21. 12. 2002LETO 2002
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2002 (Logaške novice, št. 2/02 (str. 1)), 9/02, (str. 1) velja od 16. 2. 2002, v uporabi od 1. 1. 2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2002 (Logaške novice, št.  11/03, (str. 1)) velja od 14. 11. 2003
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2002 (Logaške novice, št. 1/02 (str. 9)) velja od 8. 1. 2002, v uporabi od 1. 1. 2002LETO 2001
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2001 (Logaške novice, št. 4/01,(str. 2)) velja od 7. 4. 2001, uporablja od 1. 1. 2001

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2001 (Uradni list RS, 4/02) velja od 19. 1. 2002
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2001 (Logaške novice, št. 4/02 (str. 2)) velja od maj 2002
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v letu 2001 (Logaške novice, št. , 12/00 (str. 3)) velja od 7. 12. 2000, uporablja od 1. 1. 2001, 2/01 (str. 6) velja od 7. 2. 2001, v uporabi od 1. 1. 2001LETO 2000
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2000 (Logaške novice, št. 4/00 (str. 1)) velja od 7. 4. 2000, v uporabi od 1. 1. 2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2000 (Logaške novice, št. 5/01(str. 1)) velja od 8. 5. 2001
Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v letu 2000 (Logaške novice, št. 1/00 (str. 1)) velja od 7. 1. 2000, v uporabi od 1. 1. 2000LETO 1999
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1999 (Logaške novice, št. 5/99 (str. 4)) velja od 2. 6. 1999, v uporabi od 1. 1. 1999 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 1999 (Logaške novice, št. 6/00 (str. 2)) velja od 6. 6. 2000
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1999 (Logaške novice, št.1/99 (str. 1)) velja od 28. 1. 1999, v uporabi od 1. 1. 1999LETO 1998
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1998 (Logaške novice, št. 5-6/98 (str. 2)) velja od 24. 7. 1998, v uporabi od 1. 1. 1998

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1998 (Logaške novice, št. 4/99 (str. 4)) velja od 1. 5. 1999
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1998 (Logaške novice, št. 1(izredna)/98 (str. 4)) velja od 14. 1. 1998, v uporabi od 1. 1. 1998LETO 1997
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1997 (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 2)) velja od 1. 8. 1997, v uporabi od 1. 1. 1997

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Logatec v letu 1997 (Logaške novice, št. 1/97,(str. 2)) velja od 1. 2. 1997, v uporabi od 1. 1. 1997LETO 1996
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 1996 (Logaške novice, št.  5-6/96 (str. 1)) velja od 15. 6. 1996, v uporabi od 1. 1. 1996,  1/97 (str. 1)) velja od 1. 2. 1997

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1996 (Logaške novice, št. 3/97 (str. 1)) velja od 3. 4. 1997
Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Logatec v letu 1996 (Logaške novice, št.1-2/96 (str. 4)) velja od 24. 2. 1996, v uporabi od 1. 1. 1996LETO 1995
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1995 (Logaške novice, št. 5-6/95 (str. 5)) velja od 21. 7. 1995

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 1995 (Logaške novice, št. 5-6/96 (str. 2)) velja od 22. 6. 1996
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Logatec v letu 1995 (Logaške novice, št. 3/95 (str. 5)) velja od 21. 4. 1995, v uporabi od 1. 1. 1995.LETO 1994
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 1994 (Logaške novice, št. 3/95 (str. 5)) velja od 29. 4. 1995LETO 1993
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1993 (Uradni list RS, 36/93)

Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju 1993 (Uradni list RS, 3/93)LETO 1992
Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1992 (Uradni list RS,20/92)

Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju leta 1992 (Uradni list RS, 2/92)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1992 (Uradni list RS, 36/93)LETO 1991
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991 (Uradni list RS, 24/91)

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1991 (Uradni list RS, 20/92)

 

Ostalo   

Cenik za najem in uporabo prostorov ter javnih površin Občine Logatec

Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 2)) velja od 25. 5. 2013

Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/22 (str. 16)) velja od 30. 4. 2022

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/02 (str. 10)) velja od 21. 11. 2002 


Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 2/19 (str. 13)) velja od 28. 2. 2019

 

Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Logatec (Logaške novice, št. 8/00 (str. 1)) velja od 7. 10. 2000

 

Odlok o razveljavitvi Odloka ustanovitvi skupne notranje revizijske službe (Uradni list RS,107/11) velja od 30. 12. 2011

 

Sklep o oprostitvi plačila najemnine najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Logatec, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, velja od 16. 12. 2020

 

Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08 (str. 2), 4/10 (str. 4), vanj posega Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13 (str. 2), NPB) velja od 30. 6. 2008


Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2)) velja od 6. 1. 1998

Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Logaške novice, št. 12/01 (str. 1)) velja od 8. 12. 2001 do 25. 5. 2013

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Logatec (Logaške novice, št. 5/01 (str. 4)) velja od 8. 5. 2001

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Logatec (Logaške novice, št.4/03, (str. 5)) velja od 11. 4. 2003

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Logatec (Logaške novice, št. 3/05, (str. 3)) velja od 16. 4. 2005

Odlok o davku od premoženja v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/97 (str. 1)) velja od 1. 3. 1997

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/99 (str. 2)) velja od 9. 6. 1999

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2005 (Uradni list RS, 15/05) velja od 22. 12. 2004 

Odlok o davkih občanov v letu 1992 (Uradni list RS, 2/92) velja od 25. 1. 1992 do 8. 5. 1992

Odlok o davkih občanov v letu 1992 (Uradni list RS, 21/92) velja od 8. 5. 1992

Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 15)) velja od januar-februar 2011 do 14. 2. 2015

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vrh nad Rovtami (Uradni list RS, 30/91) velja od 15. 12. 1991, v uporabi od 1. 12. 1991

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte (Logatec) (Uradni list RS, 17/92) velja od 10. 4. 1992 do 10. 4. 1996

Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev, namenjenih za sklad za gospodarski razvoj in intervencije v občini Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991

Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe (Uradni list RS, 38/06) velja od 12. 4. 2006 do 30. 12. 2011

Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 60)) velja od 14. 2. 2015 do 28. 2. 2019

 


Uradne objave

2024: 1-2/24, 3/24

2023: 1-2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 7-8/23, 11/23, 12/23

2022: 1-2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7-8/22, 9/22, 10/22, 12/22

2021: 1-2/21, 4/21, 5/21, 6/21, 9/21, 11/21

2020: 1-2/20, 3/20, 5/20, 6/20, 10/20, 11/20, 12/20

2019: 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 8/19, 9/19, 10/19

2018: 1-2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7-8/18, 11/18, 12/18

2017: 3/175/176/1711/1712/17

2016: 1-2/163/164/165/166/169/1610/1611/16
12/16

2015: 1-2/15,3/154/155/156/157_8/159/1510/15
11/1512/15

2014: 1-2/143/143/145/146/147_8/149/1410/14
11/1412/14

2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/1312/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/1212/12

2011: 1-2/11ugotovitveni_sklep3/114/115/116/11,
9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/0812/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/07
7-8/079/0710/0711/0712/07

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/0611/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/05
8-9/0510/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/02
6-7/029/0210/0211/02

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/0012/00

1999: 1/992/993/994/995/99
Statut OL, Poslovnik_OS_OL7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982_3/984/985_6/987/988_9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965_6/96
7-8/969/9610/9611/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228