Preskoči na vsebinoNovi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uvaja instrument tehnične posodobitve (141. in 142. člen ZUreP-3), s katerim se omogoča ažuriranje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava pripravljala izboljšavo zemljiškega katastra, s katero je izboljšala položajno natančnost zemljiško katastrskih prikazov (ZKP) ter prejšnji zvezni sloj ZKP preoblikovala v zemljiško katastrski načrt (ZKN). ZKN so formalno že uveljavljeni in predstavljajo uradni podatek zemljiškega katastra, ki je v celoti nadomestil prejšnji ZKP. ZKN bo vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč.

Ker so vsebine OPN, predvsem najpomembnejši prostorski režim – namenska raba prostora (v nadaljevanju: NRP), v veljavnem OPN pripravljene in usklajene s takrat veljavnim ZKP in ker so se z vzpostavitvijo in uveljavitvijo ZKN meje parcel pozicijsko premaknile, je nujno potrebno, da se pozicijska natančnost NRP uskladi z najnovejšim in najbolj natančnim ter uradnim podatkom ZKN.

 

Javna razgrnitev osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, ki jo je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, bo potekala

od ponedeljka, 15. 1. 2024, do vključno srede,  31. 1. 2024.

Grafični del je v aktivni obliki dostopen tudi na spletni strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi:

- vektorski prikaz: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=logatec&cx=437935&cy=89457.5&CS=D96&scale=64&catprj=piso.logatec_opn_raba_tp_jr&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&defaultuser=true

- kartografski prikaz: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=logatec&cx=437935&cy=89457.5&CS=D96&scale=64&catprj=piso.logatec_opn_kart_raba_tp_jr&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&defaultuser=true

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 31. 1. 2024 ustno na zapisnik, se pošlje na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na javno objavo OPN TP.

Po končani javni razgrnitvi bo Občina Logatec preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine.

 

Sklep - začetek postopka TP

Sklep - začetek postopka TP - popravek

Dodelitev ID številke

Javno naznanilo

 

1. Osnutek tehnične posodobitve

Osnutek sklepa o tehnični posodobitvi

2.Grafični del

- kazalo, legenda, pregledna karta, pregledna karta - razdelitev na liste 

- karte namenske rabe prostora 1. del, 2.del, 3. del, 4. del

- karte GJI

 3. Elaborat tehnične posodobitve

- elaborat tehnične posodobitve, bilance sprememb površin EUP

4. Povzetek za javnost

Povzetek za javnost

5. Stališče do pripomb in poročilo o sodelovanju z javnostjo

Stališče

Poročilo o sodelovanju z javnostjo

 Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin
ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) se javno razgrne predlog modelov vrednotenja nepremičnin za območje Občine Logatec.

Gradivo je javno razgrnjeno za 30 dni, od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019.

Spletni naslov, kjer je predlog modelov dostopen javnosti:

https://www.mvn.e-prostor.gov.si

Gradivo je razgrnjeno in na vpogled tudi na sedežu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, I. nadstropje.

V postopku javne razgrnitve Geodetska uprava RS predlog razgrnjenih modelov vrednotenja tudi javno predstavi, 18. oktobra 2019 od 10. ure do 13. ure v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019:

Pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na svojem območju sprejema Občina Logatec, na predpisanem obrazcu JR.MV-1.

Pripombe na ostale elemente pa sprejema GURS, na predpisanem obrazcu JR.MV-2.

Ob tem GURS obvešča, da bo od 1. 10. 2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavljen še poskusni izračun vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228