Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev Stanovanjska soseska Kalce nad križiščem (GL-12)Od 25. 3. 2019 do 8. 4. 2019 bosta javno razgrnjena Pobuda podjetja Podpeški gaj, d.o.o., ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev in Elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko sosesko Kalce nad križiščem, ki ga je izdelalo podjetje Studio Formika, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 07/2018, februar 2018. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Datoteteke za objavo:

- Javno naznanilo

- Elaborat

- Pobuda

Status: Sklep sprejet na 6.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 6/2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228