Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev Prizidava Zdravstvenega doma Logatec (DL-99)Od 17. 6. 2019 do 2. 7. 2019 bosta javno razgrnjena Pobuda Občine Logatec, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev in Elaborata lokacijske preveritve za prizidavo zdravstvenega doma Logatec, ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI, d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana, pod številko projekta API-796/1259, maj 2019.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.
Datoteteke za objavo:

- Javno naznanilo

- Elaborat

- Pobuda

- Stališče do pripomb in predlogov

Status: Sklep sprejet na 7.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 9/2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228