Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev Širitev obsega stavbnega zemljišča - Petrovčič (PE-19)Od 24. 7. 2019 do 9. 8. 2019 bosta javno razgrnjena Pobuda Janeza Petrovčiča in Elaborat lokacijske preveritve za širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z iznako PE-19 v Občini Logatec, ki ga je izdelala Arhiekturno projektiranje Katarina Grmek, s.p., odgovorni prostorski načrtovalec Peter Seljak, št. elaborata ELP 1031-2019, Nova Gorica, marec 2019. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

- Javno naznanilo
- Pobuda
- Elaborat
- Grafike

Status: Sklep sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 10/2019.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228