Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve ter individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev - Mivšek (VR-31) 

Od 15. 5. 2020. do 31. 5. 2020 bosta javno razgrnjeni Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve - za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, ki jo je podal M LES, predelava lesa, Marjan Mivšek, s. p., Hlevni vrh 7, Rovte in Elaborat lokacijske preveritve za območje EUP VR-31 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 16/2019, Cerknica, julij 2019, februar 2020 – dopolnitev.

Postopek Lokacijske preveritve se nanaša na zemljiške parcele, št. 204-del, 321-del in 322-del, vse k. o. Vrh.  

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

 

Datoteteke za objavo:

- Javno naznanilo

- Pobuda

- Elaborat

- Elaborat - dopolnitev

- Grafike (zip)

 

DOPOLNJEN ELABORAT - december 2020

- Elaborat

- Grafika (zip)

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228