Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - Kunc (RO-24)Od 14. 8. 2020 do 31. 8. 2020 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki jo je podal Vinko Kunc, Rovte 64, 1373 Rovte in Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RO-24, ki ga je izdelal V prostoru, d.o.o., Ulica 7 maja 2, 6250 Ilirska Bistrica, odgovorni prostorski načrtovalec Darja Blatnik, št. elaborata 20/PA-010-2, Ilirska Bistrica, julij 2020, za parc. št. 1299, k. o. Rovte.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

- Javno naznanilo

- Pobuda

- Elaborat

- Grafika - popravljeno gradivo

 Status: Sklep sprejet na 13.redni seji Občinskega sveta Občine Logatec. Objava v Logaških novicah št. 11/2020.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228