Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - Kržišnik (RO-63)Od 4. 9. 2020 do 18. 9. 2020 bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki jo je podal Marcel Kržišnik, Rovte 5,  1373 Rovte in Elaborata lokacijske preveritve v EUP RO-63 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 507/7, 512, *289 in *312, k.o. 2008 – Rovte, Občina Logatec, ki ga je izdelal AB Jereb, d.o.o., Pod gozdom cesta V/32, 1290 Grosuplje, odgovorni prostorski načrtovalec Simona Jereb, št. elaborata P-297-14/20, Grosuplje, junij 2020.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

- Javno naznanilo

- Pobuda

- Elaborat

- Grafika (.zip)

 

DOPOLNJEN ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE - oktober 2020:

- Elaborat

- Grafika (.zip)

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228