Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - Maček (BL-184, BL-194, OP-45)Za pridobitev sklepa vlade, skladno s tretjim odstavkom 82. člena ZUreP-2, objavljamo gradiva:

Gradiva za javno razgrnitev:

- Elaborat

- Grafika (.pdf)

- Grafika (.zip)

- Priloge (.zip)

- Soglasje upravljavca pod DPN - Plinovodi, d.o.o.

- Sklep Vlade - soglasje za pripravo občinskega prostorskega izvedbenega akta

Od 16. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bosta javno razgrnjejna Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP BL-184, BL-195 in OP-45/7, ki ga je izdelal  V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o., PE Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica odgovorni prostorski načrtovalec Darja Blatnik, št. 21/PA-006-i, junij 2021, za parc. št. 826, 828, 832, 833/1, 833/2, 834/2, 837, 839/2, 840/3, 863/1, 1635/1 in 1635/2, vse k. o. Blekova vas.

- Javno naznanilo

- Stališče do pripomb in predlogov

DOPOLNJENO GRADIVO

- Dopolnjen elaborat - januar 2022 (.zip)

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228