Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za območje stanovanjsko - poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v LogatcuOd 13. 2. 2020. do 28. 2. 2020 bosta javno razgrnjeni Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve - za individualno odstopane od prostorskih izvedbenih pogojev, ki jo je podalo podjetje Artcom investicijsko podjetje, d.o.o., Tržaška cesta 19 A, 1370 Logatec in Elaborat lokacijske preveritve za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 13/2019, Cerknica,  maj 2019 in dopolnitev november – december 2019.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

Datoteteke za objavo:

- Javno naznanilo

- Pobuda

- Elaborat

- Grafike (zip)

- Stališče do pripomb

 DOPOLNJEN ELABORAT - februar 2023

- Elaborat

- Grafika

Od 15. 5. 2023 do 30. 5. 2023 bosta javno razgrnjeni Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve - za individualno odstopane od prostorskih izvedbenih pogojev, ki jo je podalo podjetje Artcom investicijsko podjetje, d.o.o., Tržaška cesta 19 A, 1370 Logatec in Elaborata lokacijske preveritve – dopolnitev februar 2023, Poslovno stanovanjski objekt na zemljiščih 663/3, 663/4 in 663/5, k. o. 2017 Dolenji Logatec, ki ga je izdelal S.M.STUDIO, d.o.o., Krožna pot 3, Vrhnika, odgovorni prostorski načrtovalec Matjaž Jakše, št. elaborata 34/21-LP, februar 2023 (kot dopolnitev Elaborata lokacijske preveritve za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata ELP 13/2019, Cerknica,  maj 2019 in dopolnitev november – december 2019).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure ter na spletu.

- Javno naznanilo

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228