Preskoči na vsebino

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - Mivšek (VR-54)- Pobuda

- Elaborat 

- Grafika (.pdf) in (.zip)

- Grafika - dopolnitev (vektorski podatki), junij 2023 (.zip)

Od 25. 5. 2023 do 12. 6. 2023 bo javno razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 2007 Vrh v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, št. elaborata 03/2023, Cerknica, marec 2023, dopolnitev maj 2023, za zemljišči parc. št. 357/16, 341/14, obe k. o. Vrh.

Na podlagi 115. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 - ZDU-1O) javnost seznanjamo, da v zvezi z nepremičninami na območju lokacijske preveritve ni ugotovljenega nasprotja interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

- Javno naznanilo (.pdf)

- Mnenje občinskega urbanista (.pdf)

- Dokazilo o plačilu nadomestila stroškov (.pdf)

Dopolnitev - september 2023

- Grafika

- Spremljajoče gradivo

Dopolnitev - oktober 2023 

- Grafika

- Spremljajoče gradivo

- Mnenja nosilcev urejanja prostora 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228