Preskoči na vsebino
 1. Javno naročilo: Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za leti 2020 in 2021
 2. Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta 2020 do leta 2024
 3. Javno naročilo za izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021
 4. Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2021
 5. Javno naročilo za Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu
 6. Javno naročilo Izgradnja gasilskega doma Rovte
 7. Javno naročilo Izvedba GOI del za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop; Občina Logatec – vodovod Petkovec
 8. Javno naročilo Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina
 9. Javno naročilo Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec
 10. Javno naročilo Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu, Cesta talcev
 11. Javno naročilo Izvajanje lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
 12. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte - ponovitev postopka
 13. Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
 14. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec
 15. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Čistilna naprava Logatec
 16. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Kanalizacijski sistem v občini Logatec

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228