Preskoči na vsebino
 1. Javno naročilo Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leto 2019 in 2020 - drugi razpis
 2. Javno naročilo Ureditev stare ceste od križišča s Tovarniško
 3. Javno naročilo Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leti 2019 in 2020
 4. Javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste Hleviše - Hlevni vrh
 5. Javno naročilo Nakup nujnega reševalnega vozila tipa B
 6. Javno naročilo Sanacija premostitvenih objektov pri Turkovem mlinu v Blekovi vasi in v Žibršah - most 1
 7. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovna izvedba javnega naročila
 8. Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2019 in 2020
 9. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovitev postopka
 10. Javno naročilo Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo - ponovitev
 11. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
 12. Javno naročilo Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022
 13. Javno naročilo Gradnja javne infrastrukture S4 OIC 3 - Logatec
 14. Javno naročilo Izvedba gradnje mrliške vežice Medvedje Brdo
 15. Javno naročilo Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica - ustavljen postopek
 16. Javno naročilo Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec
 17. Javno naročilo izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo
 18. Javno naročilo Izvedba gradnje Vodovod jezero - Spodnji Lavrovec
 19. Javno naročilo Rekonstrukcija dela OŠ 8 talcev - ponovitev postopka
 20. Javno naročilo Rekonstrukcija dela OŠ 8 talcev
 21. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte
 22. Javno naročilo Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2018 in 2019
 23. Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
 24. Javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
 25. Javno naročilo Gradnja kanalizacija Brod
 26. Javno naročilo Rekonstrukcija obstoječe plinske kotlovnice ob Osnovni šoli in Kulturnem domu Tabor v Logatcu
 27. Javno naročilo Prevoz učencev v občini Logatec v osnovno šolo Tabor in POŠ Hotedršica, v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
 28. Javno naročilo Modernizacija lokalne ceste LC 226121 Rovte - Podlipa od km 1,250 do km 3,820
 29. Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2017 in 2018
 30. Ureditev JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 m in JP 726638 Loka
 31. Javno naročilo Modernizacija in rekonstrukcija občinskih cest v občini Logatec v letu 2016
 32. Javno naročilo - Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019
 33. Javno naročilo za izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2016 in 2017
 34. Javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020
 35. Javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev
 36. Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2015 in 2016
 37. Javno naročilo Adaptacija pritličja OŠ Rovte
 38. Javno naročilo Ureditev Notranjske ceste s pločnikom in cestno razsvetljavo, v dolžini cca 100 m
 39. Javno naročilo Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
 40. Javno naročilo Modernizacija lokalne ceste LC 226150 Zavratec – Vrh Sveti Trije Kralji od km 2,050 do km 3,100 (I=1,050 km Hleviše – Dolina)
 41. Javno naročilo Dobava specialnega vozila za zaščito in reševanje
 42. Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za projekt Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec
 43. Javno naročilo Gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela pri izgradnji vrtca Rovte

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228