Preskoči na vsebino

Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine LogatecNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 3.3.2017, pod številko objave JN001636/2017-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 16. 3. 2017 do 12.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do petka 24. 3. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija (v ZIP) (11,90MB)

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije 

Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 7. 3. 2017, pod številko objave JN001636/2017-K01, objavljena sprememba - dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec«.
- POŠ Hotedršica
- Stara šola Rovte
- Komunala Logatec

Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije

Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 10. 3. 2017, pod številko objave JN001636/2017-K02, objavljena sprememba - dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec«.
-
sheme stavbnega pohištva Kulturni dom Tabor

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228