Preskoči na vsebino

Javno naročilo Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava LogatecNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 5. 6. 2018, pod številko objave JN003666/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 20. 6. 2018 do 15.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 21. 6. 2018 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 28.6.2018 do 9.00 ure.
Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 28. 6. 2018 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe!
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 28. 6. 2018 ob 9.05 uri.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228