Preskoči na vsebino

Javno naročilo Izgradnja gasilskega doma RovteNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec po pooblastilu PGD Rovte, Rovte 90, 1373 Rovte, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Izgradnja gasilskega doma Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 6. 2019 pod številko objave JN004251/2019-W01 

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 5. 7. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 9. 7. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10635. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 19 7. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 19. 7. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 19. 7. 2019 ob 9.05 uri.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 27. 06. 2019, pod številko objave JN004251/2019-K01, objavljena dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Izgradnja gasilskega doma Rovte«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datotekidatoteki.

Popravljen obraze št. 10: Menična izjava s pooblastilom za izpotnitev

Obrazec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228