Preskoči na vsebino

Javno naročilo za Razširitev pokopališča v Gorenjem LogatcuNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 29. 8. 2019 pod številko objave JN006062/2019-B01.
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 18. 9. 2019 do 15.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 19. 9. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 26. 9. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 26. 9. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje).

Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 26. 9. 2019 ob 9.05 uri.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije 
Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 5. 9. 2019 pod številko objave JN006062/2019-K01, objavljena sprememba - dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Javno naročilo za Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu«.

Dopolnitev dokumentacije

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228