Preskoči na vsebino

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta 2020 do leta 2024Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec, v obdobju od leta 2020 do leta 2024, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 9. 2019 na naslednji povezavi.
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 11. 10. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 14. 10. 2019 do 15.00 ure.
Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 28. 10. 2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 28. 10. 2019 ob 9.05 uri.

Razpisna dokumentacija

Obrazci v Excel obliki

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228