Preskoči na vsebino

Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Logatec za leto 2022Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Logatec

Občina Logatec, v skladu s 4. členom Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, št. 007-8/2019-1, z dne 1. 4 . 2019, objavlja javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala iz občinskega proračuna.

 

1. Predmet javnega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje manjših ali večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb, ki delujejo na območju občine Logatec.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za pokroviteljstvo, znaša v letu 2022 12.000,00 EUR – razpis je odprt do porabe proračunskih sredstev.

3. Pogoji sofinanciranja
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost projekta in pomembnost prireditve ali dejavnosti za občino Logatec.

4. Merila javnega poziva
Za ocenjevanje posameznih prijaviteljev bodo uporabljena merila iz 6. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec. Predlagani projekt / prireditev / dejavnost mora biti izveden-a v letu 2022, dostop(e)n-a javnosti in ne sme biti sofinanciran-a iz druge proračunske postavke.

5. Uporaba meril
Prijave bo presojala in ocenjevala posebna komisija. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.

6. Vsebina prijave
Predlogi pokroviteljstva so lahko podani na ustreznih prijavnih obrazcih, ki jih dobite ves čas trajanja poziva v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo prične teči z objavo na spletni strani Občine Logatec in se zaključi 20. oktobra 2022.

8. Način prijave
Pisne vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, do 20. oktobra 2022.
Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec.

9. Obravnava prijave
Pravočasno prispele prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril Pravilnika o dodelitvi sredstev iz proračunske postavke pokroviteljstvo župana in tega poziva.

10. Informiranje kandidatov
Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo predlagatelji v času uradnih ur na Občini Logatec ter na spletni strani občine www.logatec.si. Kontaktna oseba je Romana Hribar, telefon 01 759 06 21, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Datum: 3. 3. 2022
Številka: 032-17/2021-1                                                                                      Berto MENARD,
                                                                                                                               ŽUPAN


Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228