Preskoči na vsebino

Poziv k sodelovanju pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022PRIPRAVA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2022

 link

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

vabim vas k sodelovanju pri pripravi občinskega participativnega proračuna za leto 2022.

KAJ PARTICIPATIVNI PRORAČUN SPLOH JE?

Participativni proračun je sistem razpolaganja z delom proračunskega denarja, tako da pri odločanju o porabi tega denarja sodelujejo tudi občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanje z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem. Na takšen način lahko tudi vi izrazite želje in poveste katere investicije v naši skupnosti najbolj potrebujemo. S svojim predlogom tako lahko vsak posameznik prispeva k boljši kakovosti življenja v kraju.

Od leta 2018, ko smo prvič poskusno izvedli del proračuna kot participativni del, smo prejeli že veliko predlogov. Izvedljive predloge, ki so bili v skladu z merili za izbor in so bili tudi izbrani, smo izvedli, ostale podane predloge, pa smo ustrezno zabeležili in jih bomo vključili v naslednje proračune.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA LETO 2022

Za leto 2022 ponovno predlagam 50.000 EUR sredstev, ki bodo namenjena participativnemu delu proračuna, ki ga boste, s svojimi idejami in predlogi, določili vi, spoštovani občani. Vse predloge bo z vidika izvedljivosti (dovoljenja, soglasja, skladnost s prostorskim načrtom…) najprej pregledala občinska uprava. Nato pa bo pripravila seznam možnih projektov, ki bodo uvrščeni v občinski proračun za leto 2022. O predlogih boste glasovali občani.

Predlogi občanov naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
 2. Je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Logatec,
 3. Je namenjen splošni javni uporabi,
 4. Ni že uvrščen v proračun Občine Logatec oz. načrt razvojnih programov,
 5. V zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran s strani Občine Logatec,
 6. Je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z vključenim DDV,
 7. Je umeščen v enega od območij občine Logatec,
 8. Je izvedljiv v proračunskem obdobju 2022.

Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim ali začasnim bivališčem v občini Logatec, ki je dopolnil/-a 15 let.

KJE ODDAM SVOJ PREDLOG?

Občani lahko predloge oddate preko spletne aplikacije na naslovu https://logatec.yrpri.org/group/13134 ali preko povezave na spletni strani Občine Logatec (gumb 'Oddaj predlog'), na pripravljenem obrazcu, dobite pa ga lahko tudi na recepciji Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A.

Svoje predloge lahko oddate do 16.9.2022.

 

link

 

PREGLED PREDLOGOV?

Vse oddane predloge projektov pregleda komisija, ki preveri, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo in izpolnjujejo zahtevane kriterije. Predlogi, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo uvrščeni v nadaljnji postopek izbire. O sami končni izbiri projektov, ki bodo izpolnjevali pogoje, boste ponovno odločali občani sami.

GLASOVANJE?

Glasovanje za izbrane predloge bo potekalo med 21.9.2022 in 30.9.2022 v isti aplikaciji na naslovu https://logatec.yrpri.org/group/13134 ki bo dosegljiva tudi preko povezav iz spletne strani Občine Logatec. Predlogi (prvih pet), ki bodo prejeli največ všečkov, bo župan uvrstil v proračun.

Z vašimi predlogi bomo obogatili naš prostor in pripomogli k boljši in lepši občini Logatec.

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228