Preskoči na vsebino

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih- sklop 2Zdravstveni dom Logatec pokriva območje občine Logatec in širše. Novi prostori, urejeni na podstrešju Zdravstvenega doma Logatec, bodo bistveno prispevali k vzpostavitvi integriranega centra za krepitev zdravja (CKZ). Ustrezna večnamenska dvorana s spremljajočimi prostori bo omogočila sočasno uporabo večjemu številu obiskovalcev in bo izpolnjevala vse zahteve, za izvajanje aktivnosti integriranega CKZ.

Namen projekta:
- podpora integriranemu centru za krepitev zdravja, z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo Zdravstvenega doma Logatec;
- zadostiti prostorskim standardom;
- zagotavljanje kakovostnih preventivnih vsebin za uporabnike;
- gospodarno ravnanje z lastnimi in proračunskimi sredstvi (javnimi sredstvi);

Cilji načrtovane investicije so:
- zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet (adaptacija podstrešja): gradbena, obrtna, elektro, strojna dela;
- nakup opreme;
- zagotovitev prostorov za nemoteno, pravočasno, kakovostno opravljanje storitev;

Za financiranje izvedbe investicije se je Občina Logatec uspešno prijavila na Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Ministrstvo za zdravje, kot posredniški organ in izvajalec razpisa.

Projekt neposredno vključuje vzpostavljanje pogojev za vzpostavitev integriranega CKZ. Posredno projekt prispeva k novim zaposlitvam pri upravljavcu investicije – Zdravstvenemu domu Logatec. Ker je bila kandidatura na Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« uspešna, bo zdravstveni dom v letu 2018 in 2019 zaposlil še 0,8 univerzitetnega diplomiranega psihologa (0,5 za izvajanje programa priprave na porod in vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter 0,3 za CKZ), 1 diplomirano medicinko sestro, 0,5 diplomiranega dietetika, 0,5 diplomiranega kineziologa, 0,5 zdravnika specialista pediatrije, v patronažnem varstvu pa še dodatne 0,5 diplomirane medicinske sestre.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228