Preskoči na vsebinoPRP LEADER EU SLO barvni 1

Skupaj za več znanja

Partnerji operacije:

LAS s CILjem

Vodilni partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija,

Občina Logatec

Občina Idrija

Občina Cerkno

Zavod ID20, zavod za inovacije v dediščini

Celotna vrednost operacije: 59.989,79 EUR

Nepovratna sredstva: 49.253,60 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 1. 7. 2023 – 31. 5. 2025

Opis:

Projekt Skupaj za več znanja je nastal na osnovi prepoznanih potreb na celotnem območju LAS s CILjem. Projektni partnerji so vsi mnenja, da je pri identifikaciji, obravnavanju in odzivanju na potrebe prebivalcev na področju digitalnih kompetenc pomembno izobraževanje, sodelovanje in povezovanje. Posebno pozornost je treba nameniti izboljšanju digitalnih spretnosti lokalnega prebivalstva, in sicer z izboljšanjem dostopa do digitalnih tehnologij, usposabljanji ter podporo, in sicer tako, da jim bodo vsebinsko in prostorsko blizu.

Projekt je nadgradnja projekta sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja (2017-2021), v katerega je bil vključen LAS s CILjem. Za izvedbo projektnih aktivnosti se bo za naše območje uporabljalo obstoječo mobilno učilnico, dokupilo se bo projektor in zagotovilo dostop do interneta. Območje občine Logatec ustrezne opreme za izvedbo digitalnih izobraževanj nima, zato bodo s projektom pridobili potrebno opremo.

Pripravljen bo skupen modularni program izobraževanj, ki bo udeležencem omogočal pridobiti vsaj osnovne kompetence, aktualnost in prilagodljivost programa pa bo ključna. Z mobilno učilnico, ki bo postavljena v domovih krajanov ali drugih ustreznih prostorih, bomo na Idrijsko-Cerkljanskem pozornost namenjali prebivalcem podeželskih krajev, ki jim bomo omogočili izobraževanje s področja digitalnih kompetenc. Izobraževanja bodo potekala v sklopih po 4 pedagoške ure. Tudi v Logatcu se bodo v okviru UTŽO pilotno izvedla tematska izobraževanja iz pripravljenega programa. Izvedla se bo tudi evalvacija izvedenih programov.

Na Idrijskem se bo pripravilo in izdalo kuharsko knjižico v digitalni obliki z recepti lokalnih jedi, ki so bili najdeni v rudarski hiši Giser. Izvedeni bosta filmska in kuharska delavnica, na katerih bodo udeleženci posneli krajše filmčke in jih s pomočjo mentorja tudi zmontirali. Video posnetki in knjižica bodo javno objavljeni, kar bo pospremila širša promocijska akcija, katere del bo tudi predstavitev na dogodku Praznik idrijskih žlikrofov, t.i. Kuharji za en dan!, na katerem bodo udeleženci delavnic na stojnici pripravljali jedi iz knjižice.

Kot skupno aktivnost vseh sodelujočih partnerjev bodo v naseljih Idrija, Cerkno in Logatec tekom projekta organizirane redne točke za digitalno podporo in svetovanje, kjer bo na voljo individualna pomoč za reševanje osnovnih izzivov in vprašanj prebivalcev, povezanih z uporabo digitalnih tehnologij.

Ker želimo prispevati k širši digitalni pismenosti prebivalstva, bodo izvedena tudi 3 predavanja, namenjena razumevanju tveganj in groženj v digitalnih okoljih ter družbenih učinkov digitalnih tehnologij.

Projekt vsebuje 4 delovne sklope: 1. nakup opreme, 2. priprava in izvedba programov in produktov, 3. promocija in 4. vodenje in koordinacija.

Rezultati:

 • Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest: 3,
 • Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: 1,
 • Kupljena IKT oprema: 1,
 • Pripravljen skupen izobraževalni program: 1,
 • Izvedena digitalna izobraževanja: 1,
 • Izvedene točke za digitalno podporo: 1,
 • Skupna predavanja: 3,
 • Digitalna kuharska knjižica: 1,
 • Kulinarična delavnica: 1,
 • Delavnica o snemanju: 1,
 • Promocijski filmčki: 5,
 • Predstavitev na prireditvi: 1,
 • Promocijska akcija: 1

Cilji:

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest,
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228