Preskoči na vsebino- Pravila uporabe Steklene galerije (od 1. 4. 2012 dalje)

1. Stekleno galerijo (SG) lahko po predhodni prijavi na recepciji Športne dvorane Logatec uporabljajo: Društvo likovnikov Logatec (DLL), kulturna, športna in turistična društva ter ostali zainteresirani občani Občine Logatec. DLL uporablja le stekleno galerijo.

2. Pri rezervaciji SG imajo prednost člani DLL. DLL do konca decembra naredi razpored razstav in drugih aktivnosti za naslednje koledarsko leto. Tega odda upravniku Športne dvorane (v nadaljevanju: upravnik). Prosti termini se nato ponudijo zainteresiranim iz prve točke. Vpisovanje terminov ureja upravnik, razstavljavci, ki so plačniki uporabe prostora z upravnikom podpišejo dogovor.

3. Uporaba za posamezno razstavo traja praviloma osem (8) dni, po dogovoru z upravnikom lahko tudi več, glede na razpoložljivost terminov. DLL ima lahko posebne razstave odprte do štirinajst 14 dni.

4. Med dvema razstavama morata biti dva (2) dneva prosta za tehnične in druge priprave prostora.

5. Razstavo organizira in izvede avtor s svojo ekipo. Hišnik in upravnik v športni dvorani nimata s postavitvijo in pospravljanjem razstav nobenih obveznosti. Sta pa pooblaščena za upravljanje za razsvetljavo in za odklepanje ter zaklepanje razstavnega prostora.

6. Odprtost SG za oglede poteka v času obratovanja športne dvorane. Varovanje in vodenje po razstavi si uredi avtor sam. Če športna dvorana ne obratuje, se je treba o odpiranju  posebej pisno dogovoriti.

7. Za društva in vzgojno-izobraževalne organizacije je uporaba prostora praviloma brezplačna. Ostali uporabniki pa se o plačilu najemnine dogovorijo z upravnikom. Župan Občine Logatec lahko pisno odobri brezplačno uporabo SG.

8. O otvoritvi razstave se dogovorita razstavljavec in upravnik. Razstavo dnevno spremlja avtor ali pooblaščenec vsaj dve uri  dnevno oziroma po dogovoru z upravnikom.

9. Pravila veljajo od 1. 4. 2012 dalje.

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228