Preskoči na vsebinoObčina Logatec je prejela odobritev evropskih sredstev za izvedbo investicije v energetsko sanacijo petih javnih stavb Občine Logatec. V mesecu juliju 2017 je Občina Logatec prejela sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev višini 399.209,59 EUR, v začetku avgusta 2017 pa je bila tudi že podpisana pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije »Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb občine Logatec«.

Predmet energetske sanacije in prenove bodo sledeče javne stavbe v občini Logatec:
1. Stavba v lasti Občine Logatec – Tržaška cesta 27, 1370 Logatec,
2. Kulturni dom Tabor – Tržaška cesta 152, 1370 Logatec,
3. Podružnična osnovna šola Hotedršica – Hotedršica 120, 1372 Hotedršica,
4. Podružnična osnovna šola Laze – Laze 57, 1370 Logatec,
5. Stara šola Rovte – Rovte 100, 1373 Rovte.

Energetska sanacija in prenova zajema izvedbo ukrepov na zgoraj navedenih objektih kot so toplotne izolacije fasade, zamenjave stavbnega pohištva, vgradnja toplotne izolacije, vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekouperacijo, sanacija razsvetljave, hidravlično uravnoteženje. Ob objektu Kulturni dom Tabor bo izvedena tudi polnilnica za električne avtomobile.

Investicija v energetsko sanacijo in prenovo prinaša pozitivne učinke, kot so, ustvarjanje boljšega toplotnega ugodja v prostorih, nižanje stroškov toplotnega ugodja, preko prihranka na energentih, zmanjševanje obremenjevanja okolja zaradi nižjih emisij škodljivih plinov. Poleg zgoraj navedenih družbenih koristi investicija prinaša tudi konkretne rezultate, ki se bodo odražali v letnih prihrankih končne energije v stavbah javnega sektorja tako toplotne kot električne energije.

Za izvedbo energetske sanacije in prenove petih javni stavb občine Logatec je bilo z javnim naročilom izbrano podjetje ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost izvedbe energetske sanacije in prenove vseh petih javnih zgradbe znaša 1.143.622,55 EUR z vključenim DDV. Izvedba del je načrtovana v letu 2018.

Celotna investicija se bo izvedela, kot že omenjeno s pomočjo evropskih sredstev v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Mateja Čuk
Občinska uprava

Foto: Nina Gregorič

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228