Preskoči na vsebinoOpomba_2020-06-14_180032.png

 

Občina Logatec ima odobrena evropska sredstva v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe št. 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodularne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, v okviru specifičnega cilja: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« v višini 156.147,99 EUR za izvedbo investicije izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib).

Namen investicije je zagotoviti varnost najranljivejših skupin udeležencev (pešcev) v prometu z izgradnjo hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib). Investicija bo omogočila izboljšanje prometnih in varnostnih razmer na tem odseku, hkrati pa se bo izboljšala tudi urejenost območja. Splošni cilji izvedbe investicije izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib) so: zmanjšati ogroženost pešcev, izboljšati prometne in varnostne razmere, povečati kakovost življenja prebivalcev ter omogočiti nadaljnji razvoj območja predmetne investicije. Operativni cilji investicije so: izgradnja hodnika za pešce oz. pločnika v dolžini 655 m in širine 1,60 m, ureditev odvodnjavanja vozišča ter izgradnja javne razsvetljave.

Investicija izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib) se bo izvedla v okviru širše investicije in sicer: ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in krožnega križišča na G2-102/1461 Logatec - priključek Logatec med 0,850 do km 1,587, katero vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo je skupaj z Občino Logatec v mesecu aprilu 2020 popisala pogodbo za izvedbo investicije s podjetjem KPL d. o. o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana v višini 855.173,12 EUR z vključenim DDV. Prva etapa investicije, ki zajema izgradnjo hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 od km 0+960 do km 1+630 m naj bi bila končana do 30. 9. 2020, rok dokončanja vseh del pa je 30. 8. 2021.

Občinska uprava

 Slika_članek_pločnik_Martinj_hrib.JPG

 www.eu-skladi.si

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228