Preskoči na vsebino

Mašinka – replika parne lokomotive iz 1. svetovne vojne na svojem mestu v bližini tunela pod NaklomZadnji avgustovski dan je v Logatec prinesel ne samo deževno osvežitev, ampak osvežil tudi spomin na več kot sto let staro zgodbo izredne vloge Logatca pri oskrbi soške fronte. Ob šestih popoldne je bila iz Češke v Logatec pripeljana replika podobne lokomotive kot je bila tista, s pomočjo katere so leta 1917 zgradili tunel pod Naklom.

Tunel pod Naklom je bil izredno pomemben del železniške normalnotirne proge Logatec- Črni Vrh, ki jo je dunajsko podjetje Redlich & Berger gradilo leta 1917 za vojaško oskrbo Soške fronte. To isto podjetje je zgradilo tudi znameniti kamniti Solkanski most, ki slovi kot najdaljši kamniti most na svetu.

Še pred tem je bila v drugi polovici leta 1916 najprej postavljena ozkotirna železniška vojaška proga (feldbahn). Prvi krak, ki so ga začeli graditi 15. 8. 1916, je bil postavljen od Logatca do Črni Vrh in naprej do Poncale, drugi krak pa od Godoviča do Idrije in leta 1917 podaljšan do Dolenje Trebuše. Ta povezava kmalu ni več zadoščala za potrebe oskrbe bojišč. Ko se je morala avstro-ogrska vojska po deveti ofenzivi umakniti na višje položaje proti Čepovanu in Trnovski planoti, je glavno vojaško poveljstvo, ki je imelo svoj štab v Gorenjem Logatcu, zahtevalo takojšnjo zgraditev normalnotirne železniške proge iz Logatca v Črni Vrh. Z deli so pričeli takoj po potrditvi načrta, kjer so bile na prvem mestu gradnje predorov, večjih izkopov in nasipov. Prav vrtanje tunelov v Logatcu in v Godoviču pa je imelo prednost pred vsem ostalim.

Za odvoz materiala od izkopa iz tunela do nasipa pod Sekirico, so uporabljali ozkotirno parno lokomotivo. Strojevodje so jo imenovali "Mašinka". Kljub temu, da so bili strojniki lokomotive predvsem Nemci in Čehi, so za pomočnika izbrali tudi dva domačina, in sicer Cirila Lenarčiča in Gregorja Osolina iz Laz, saj sta imela znanje in predhodne izkušnje s parnimi kotli. Tovrstne lokomotive so bile v času prve svetovne vojne narejene predvsem za gradnjo tunelov in železnic, zato so v primerjavi s tovornimi lokomotivami precej manjše.

Replika parne lokomotive Orenstein Koppel 40 Hp 600 mm, ki je zelo podobna Mašinki, je bila za potrebe operacije Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja narejena v merilu 1 : 1, dimenzij 5 m x 1,7 m x 2,9 m. Je nedelujoča, zato tudi nima vseh delov, ki jih imajo delujoče. Stoji na mestu, kjer je dejansko potekala trasa železniške proge, ki so jo 1917 zgradili za potrebe oskrbovanja soške fronte. Poleti 2020 jo je naredilo češko podjetje 1. Kolinska Lokomotivni s. r. o. Dostavil jo je Roman Šosti iz podjetja Jiři Krejsa s. r. o. Za njeno zaščito (temelj, nadstrešek, varovalna ograja in nosilec table) je poskrbel Aleksander Frančeškin s. p. z ekipo: Gregor Frančeškin, Danijel Simić in Žan Slabe. Prave tirnice so priskrbeli na SŽ – Infrastruktura, d.o.o., zanje Branko Trojer in Rok Brešan. Slovenske železnice so priskrbele tudi ustrezne pragove. Osvetlitev lokomotive in videonadzor so zagotovili Aleksander Uršič - Proelme d. o. o., Miran Kermavner iz Elektra Ljubljana d. d., Andrej Tominec iz Komunalnega podjetja Logatec ter ekipa Pivk Electric d. o. o: Darko Korenč, Senan Dearoski ter Jan in Silvester Pivk. Z dvigalom jo je na pravo mesto postavil Lado Pleskovič iz Žerjal d. o. o. Njeno okolico so uredili in predhodno poskrbeli za rezervacijo parkirišča Matjaž Kurent, Roman Brenčič, Franc Rovan, Danijel Nagode, Miroslav Kenk in Jure Krisper. Celotni postopek dostave in postavitve je dokumentiral Raul Semenič.

V njeno neposredno bližino je bila postavljena tudi pojasnilna tabla. Pri njeni vsebini so pomagali Anton Jerina in Ivanka Hrovatin ter Frančišek Maček in Dragan Adam z Župnije Planina. Za pomoč so služili članki in monografije: Colja. D., 2014. Vojaške železnice v naših krajih. Črni Vrh pod Avstro Ogrsko, str. 145 172; Kompare. T., 1990, Logatec Črtice iz življenja kraja in obeh župnij. Logatec: Župnijski urad sv. Nikolaja v Logatcu; Nagode. M., 2007. Tunel pod Naklom, del železniške proge Logatec–Črni Vrh. Logatec: Osnovna šola 8 talcev Logatec; Gutnik. R. in Lazar J. Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja v letu 2020 ponovno povezuje Logatec, Idrijo in Cerkno. Logaške novice, 6/2020, str. 10. Za Občino Logatec sem podatke zbrala, uredila in prevedla Renata Gutnik, lekturo angleškega besedila je izvedla Sally Cooney, oblikovanje in tisk table pa Luka Čuden iz Resal Plus d. o. o.

Pridobitev replike lokomotive je del projekta Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, v katerem so sodelovali partnerji: LAS s CILjem, Občina Logatec, Občina Idrija, Občina Cerkno, ICRA d. o. o. Idrija, Zavod za turizem Idrija. Celotna vrednost operacije je 153.476,46 EUR, od tega RS in EU povrneta partnerjem skupaj 82.050,00 EUR. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ali ste vedeli?
- Med kopanjem tunela so naleteli na plast črnega premoga, ki so ga deloma porabili za lokomotivo, ki je odvažala izkopani material, deloma pa so ga lahko porabili domačini za kurjavo.
- V času 2. svetovne vojne je tunel služil kot zaklonišče. Za te potrebe so v njem sezidali dva prehodna zidova na obeh vhodih, na sredini pa je bil tunel popolnoma zaprt z zidom, ki je vsebovala le manjšo odprtino.

Za Občino Logatec Renata Gutnik
Foto in video: Raul Semenič


   

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228