Preskoči na vsebinoObčina Logatec je dne 23.11.2017 z družbo TIM-IMPEX d.o.o., IOC Zapolje III 5, 1370 Logatec (v nadaljevanju: TIM-IMPEX d.o.o.), sklenila izvensodno poravnavo, s katero so družbi TIM-IMPEX d.o.o., kot dotlejšnjemu upravičencu do komunalnega prispevka na območju IOC Zapolje, prenehale vse pravice do obračuna komunalnega prispevka.

Od dne 23.11.2017 Občina Logatec pri odmeri komunalnega prispevka na območju IOC Zapolje ne bo upoštevala kakršnihkoli potrdil o plačilu komunalnega prispevka, ki bi jih družba TIM-IMPEX d.o.o. izdala po navedenem datumu. Prav tako Občina Logatec pri odmeri komunalnega prispevka na območju IOC Zapolje ne bo upoštevala morebitnih potrdil o plačilu komunalnega prispevka za zemljišča parc. št. 287/1, 214/5, 331/1, 338/4, 218, 220/1 in 267/1, vse k.o. Dolenji Logatec, za katera do sklenitve izvensodne poravnave družba TIM-IMPEX d.o.o. zagotavlja, da še ni prejela plačila komunalnega prispevka.

Obračun komunalnega prispevka na celotnem območju IOC Zapolje bo Občina Logatec v nadaljevanju uredila z odlokom.

Berto Menard
Župan

stran 1 od 13

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228