Preskoči na vsebino

Zavod RS za varstvo narave je objavil Javno naročilo Izhodiščne hidrološke študije, spremljanje hidroloških razmer in izdelava projektnih dokumentacij za izboljšanje hidrološkega stanja na območjih projekta »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih3. julija 2018 je bilo objavljeno javno naročilo Izhodiščne hidrološke študije, spremljanje hidroloških razmer in izdelava projektnih dokumentacij za izboljšanje hidrološkega stanja na območjih projekta »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v Osrednji Sloveniji in na Gorenjskem (Mala barja – Marja)« in na območju 7 projekta »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja (PoLJUBA) na portalu javnih naročil pod oznako JN004488/2018-W01.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZRSVN in projektni spletni strani.

Z lepimi pozdravi,

Jasna Mulej, univ. dipl. biol.

Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
tel: 01 2445 353, 040 267 352

www.malabarja-marja.si

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228