Preskoči na vsebino

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)Občinska uprava Občine Logatec je s 3. 2. 2016 posredovala obvestila vsem zavezancem za plačilo NUSZ.

Za odmero v letu 2016 je, po navodilu ministrstva, uveden nov postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin, zato da bi povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Občina Logatec je zato v letošnjem letu izvedla projekt posodobitve evidence za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča tudi na podlagi podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Za potrebe posodobitve evidenc za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za zazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen bo občina primerjala podatke obstoječe evidence s podatki iz evidence REN in bo po potrebi iz nje prevzela določene podatke, ki so potrebni za odmero NUSZ.
Iz tega razloga se lahko podatki v posredovanih izračunih razlikujejo od preteklih let.
Javni vpogled v podatke REN je dostopen na spletnem naslovu http://e-prostor.gov.si.

Posodabljanje evidenc bo potekalo do vključno 16. 2. 2016.
Obveščamo vse zavezance, da imajo možnost preko elektronske pošte, telefona ali z obiskom uradne osebe v prostorih občine Logatec:
- vpogledati v podatke uporabljene za izračun odmere NUSZ in pridobiti strokovne obrazložitve teh podatkov,
- vlagati pripombe na podatke ter
- pridobiti strokovno pomoč in napotke za urejanje podatkov v REN-u.

Občinska uprava

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228