Preskoči na vsebino

Pot miru – dediščina 1. svetovne vojnePartnerji v projektu: LAS Dolina Soče (vodilni partner), LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS v objemu sonca in LAS Vipavska dolina.

Rezultati:
- 8 izvedenih izobraževanj, predstavitev dediščine Soške fronte in njenega zaledja za različne ciljne skupine.
- Pripravljena 1 fototeka z motivi dediščine prve svetovne vojne na območju LAS s CILjem in spletna promocija.
- Postavitev treh informativno-izobraževalnih tabel.
- Izvedeno vsaj 1 osnovno izobraževanje za turistične vodnike.
- Pripravljeni 4 pedagoški programi na temo dediščine prve svetovne vojne.
- Izveden vsaj 1 dogodek na temo prve svetovne vojne.


Cilji operacije:
- Povečati prepoznavnost dediščine prve svetovne vojne na območju LAS s CILjem.
- Krepiti znanje in veščine turističnih vodnikov, ponudnikov in stroke na področju dediščine.
- Nadgraditi obstoječo ponudbo zgodovinskega in kulturnega turizma na območju LAS s CILjem.
- Razširiti produkt Pot miru v zaledje Soške fronte in povezava novih območij v skupni produkt (preko Posočja na območje občin Idrija, Cerkno, Logatec ter Vipavske doline, dela Goriške in Gorenjske).
- Vzpostaviti sodelovanje med urbanimi naselji sodelujočih LAS-ov.
- Spodbuditi izmenjavo znanj in primerov dobrih praks med različnimi deležniki .
-Izboljšati konkurenčnost ponudbe na območju.
- Ohranjati naravno in kulturno dediščino območja s ciljem razvoja trajnostnega turizma.
www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228