Preskoči na vsebino

Odgovori Ministrstva za notranje zadeve v zvezi s Sklepom Vlade o odprtju izpostave azilnega doma v LogatcuKaj je azilni dom? 
Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva za konvencije Organizacije združenih narodov leta 1992 sprejela Ženevsko konvencijo o beguncih, ki skupaj s še nekaterimi konvencijami predstavlja temelje pravil mednarodnega humanitarnega prava. Ženevska konvencija kot univerzalni sporazum določa, kdo je begunec in definira pravice in dolžnosti beguncev in njihovih držav gostiteljic. Kljub temu, da je bila sprejeta pred 64 leti, Ženevska koncencija o beguncih še vedno predstavlja temelj zaščite beguncev po svetu.

Mednarodna zaščita je v Republiki Sloveniji ustavno varovana kategorija. V 48. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da je v mejah zakona priznana pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine. Za razliko od migracij zaradi ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in podobnih razlogov, je mednarodna zaščita vrsta prisilne, nenačrtovane migracije in je zato podvržena številnim garancijam in standardom, ki jih predpisujejo v prvi vrsti mednarodni predpisi, ki so jih demokratične države dolžne spoštovati. Mednarodna zaščita pomeni priznanje zaščite osebi, ki je svojo izvorno državo zapustila zaradi preganjanja ali tveganju, da bo ob vrnitvi v izvorno državo podvržena resni škodi.

Azilni dom in njegove izpostave je namenjen nastanitvi oseb, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, t.j prosilcem za mednarodno zaščito. Ti imajo pravico do osnovne oskrbe, ki poleg nastanitve vključuje tudi prehrano, obleko, obutev in sredstva za osebno higieno, ter žepnine v višini 18 eur mesečno. Prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji od dneva vložitve prošnje za mednarodno zaščito do pravnomočne odločitve o prošnji in se lahko prosto gibljejo po celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Koliko in katere osebe bodo nastanjene v centru za zaščito in reševanje Logatec?
Ker se je v zadnjih dneh število vloženih prošenj za mednarodno zaščito povečalo, je zaradi zapolnjenih kapacitet Azilnega doma Ministrstvo za notranje zadeve aktiviralo Kontingentni načrt za zagotavljanje oskrbe in nastanitve v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki predvideva, da se v tem primeru prosilce nastanjuje v druge nastanitvene kapacitete države. Vlada RS je na dopisni seji 22. februarja 2016 na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o mednarodni zaščiti sprejela sklep o ustanovitvi dveh izpostav Azilnega doma, in sicer: Samski dom Kotnikova v Ljubljani in Izobraževalni center za zaščito in reševanje Logatec.

V centru Logatec nameravamo nastaniti predvsem t. i. ranljivo skupino ljudi, to so družine in matere z otroki, za katere bodo skrbeli usposobljeni socialni delavci.  

Na kakšen način bo poskrbljeno za varnost občanov in nastanjenih in ali se planira ponovna vzpostavitev policijske postaje v Logatcu?
Za varnost vseh nastanjenih v Azilnem domu in izpostavah skrbi varnostna služba, ki izvaja tako fizično kot tehnično varovanje. Ob prvem migrantskem valu smo imeli v tem centru že nameščene migrante v bistveno večjem številu, vendar je bila kljub temu varnost zagotovljena. Razumemo vznemirjenje okoliških prebivalcev, zato bomo zagotovili dodatne varnostne ukrepe. Skladno z načrtom in pravili bo na tem območju policija izvajala dodatne aktivnosti in zagotovila ustrezno varnost. Nove policijske postaje ne bomo vzpostavili, bomo pa zagotovili dodatne policiste, da bo lahko PP Logatec učinkovito opravljala svoje naloge ob spremenjenih razmerah.

Kakšne bodo finančne posledice za Občino Logatec?
Vse stroške, povezane z izpostavo Azilnega doma v Logatcu, krije državni proračun.


Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za notranje zadeve

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228