Preskoči na vsebino

Razdelitev sredstev 2013- Kulturna dediščina 2013

- Turizem 2013

Kultura 2013

- Humanitarna 2013

- Šport 2013

- Mladi 2013


Vsa odobrena sredstva skupaj v letu 2013

Tekaški smučarski klub Logatec   26.240,90 €  26.240,90 €
Odbojkarski klub Logatec   19.675,37 €  19.675,37 €
Košarkarski klub Logatec   15.192,29 €  15.192,29 €
Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile     4.912,89 €  8.000,00 €   1.749,30 €  14.662,19 €
Twirling klub Logaških mažoret     6.479,74 €  7.117,52 €  13.597,26 €
Kulturno umetniško društvo Adoramus     5.715,31 €  3.500,00 €   4.155,55 €  13.370,86 €
Smučarski skakalni klub Logatec   12.885,79 €  12.885,79 €
Društvo Aktiv         368,81 €  9.500,00 €   2.788,45 €  12.657,26 €
Lokostrelsko društvo Logatec   11.080,27 €  11.080,27 €
Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec   10.129,14 €               -    10.129,14 €
Društvo tabornikov Rod Srnjak                  -    1.032,95 €   5.728,80 €   2.642,53 €     9.404,28 €
Namiznoteniški klub Logatec     9.276,79 €     9.276,79 €
Športno društvo Tae Kwon - Do Tempo     8.487,62 €     8.487,62 €
Združenje borcev za vrednote NOB Logatec     4.000,00 €  1.920,00 €   2.091,15 €     8.011,15 €
Rossana d.o.o.     8.000,00 €     8.000,00 €
Župnija Rovte     8.000,00 €     8.000,00 €
Rokometni klub Kronos     7.996,59 €     7.996,59 €
Kulturno turistično društvo Hotedršica     3.893,88 €  4.034,75 €     7.928,63 €
Rokometni klub Zvezda Logatec     7.637,65 €     7.637,65 €
Osnovna šola 8 talcev Logatec     7.181,50 €     7.181,50 €
Smučarski klub Logatec     7.122,46 €     7.122,46 €
Športno društvo Hotedršica     6.561,71 €     6.561,71 €
Mladinsko športno - kulturno društvo Dlan na dlan     5.220,27 €     5.220,27 €
Ad Pirum     1.263,41 €  3.398,12 €     4.661,53 €
Kulturno društvo OMePZ Notranjska     3.192,20 €     3.192,20 €
Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše     3.179,89 €     3.179,89 €
Društvo mladinski center sv. Nikolaja Logatec         827,32 €  2.278,50 €     3.105,82 €
Klub logaških študentov     2.973,70 €     2.973,70 €
Turistično društvo Lanski vrh Laze     1.548,69 €  1.293,79 €     2.842,48 €
Društvo invalidov Logatec     1.524,73 €      999,69 €     2.524,42 €
Vrtec Kurirček Logatec     2.496,06 €     2.496,06 €
Turistično kulturno društvo Grčarevec     2.426,15 €     2.426,15 €
Športno društvo Baron     2.396,77 €     2.396,77 €
Športno kulturno društvo Vrh         657,48 €  1.628,12 €        79,21 €     2.364,81 €
Župnijska Karitas Dol. Logatec     2.278,34 €     2.278,34 €
Društvo upokojencev Logatec     2.056,51 €     2.056,51 €
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec          665,37 €  1.270,58 €     1.935,95 €
Društvo upokojencev Rovte     1.919,07 €     1.919,07 €
Župnijska Karitas Rovte     1.778,83 €     1.778,83 €
Športno društvo Koš     1.762,48 €     1.762,48 €
Društvo VAL - Univerza za vseživljenjsko aktivnost Logatec     1.655,27 €     1.655,27 €
Društvo likovnikov Logatec     1.648,52 €     1.648,52 €
Modelarsko maketarski klub Logatec          665,37 €      857,15 €     1.522,52 €
Klub zdravljenih alkoholikov     1.516,38 €     1.516,38 €
Klub evropskih žensk     1.428,32 €     1.428,32 €
Medgeneracijsko društvo za samopomoč logaške lipe      1.403,71 €     1.403,71 €
Športno kinološko društvo Logatec     1.226,23 €     1.226,23 €
Društvo paraplegikov ljub. pokrajine     1.180,82 €     1.180,82 €
Kulturno turistično društvo Rovte      1.180,00 €     1.180,00 €
Osnovna šola Rovte     1.138,44 €     1.138,44 €
Športno društvo Kovk Rovte         933,10 €      169,55 €     1.102,65 €
Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec     1.082,19 €     1.082,19 €
Jamarsko društvo Logatec     1.058,78 €     1.058,78 €
Literarno društvo Zeleni oblaki     1.031,65 €     1.031,65 €
Knjižnica Logatec     1.000,00 €     1.000,00 €
Kulturno društvo Tabor Logatec         996,53 €        996,53 €
Društvo za zdravilne rastline Ognjič          974,53 €        974,53 €
Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Logatec         943,33 €        943,33 €
Pevsko društvo Logatec         931,72 €        931,72 €
Planinsko društvo Logatec         874,09 €        874,09 €
Klub Lastovka         853,56 €        853,56 €
Mladinsko društvo Štop         820,29 €        820,29 €
Balinarsko športno društvo Logatec         806,14 €        806,14 €
Združenje multiple skleroza Slovenije         792,96 €        792,96 €
Športna zveza Logatec         740,66 €        740,66 €
Astronomsko društvo Labod         716,10 €        716,10 €
Kulturno društvo Bigband Wonderbrass Logatec         637,91 €        637,91 €
Kulturno društvo Novi oder         634,24 €        634,24 €
Športno društvo Log - Zaplana         599,24 €        599,24 €
Teniški klub Logatec         582,75 €        582,75 €
Društvo za mentalno zdravje         560,82 €        560,82 €
Ustanova mali vitez Ljubljana         455,66 €        455,66 €
Kulturno društvo Drevored         449,00 €        449,00 €
Kulturno društvo Žarek Rovte         429,45 €        429,45 €
Društvo civilnih vojnih invalidov Slovenije         429,38 €        429,38 €
Društvo vojnih invalidov notranjske         429,38 €        429,38 €
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Logatec         419,30 €        419,30 €
Karate klub Logatec         416,65 €        416,65 €
Plezalni klub Ekstrem         350,79 €        350,79 €
Zvaod za vzgojo in izobraževanje Logatec         293,19 €        293,19 €
Osnovna šola Tabor Logatec         244,81 €        244,81 €
Prostovoljno gasilsko društvo Rovte         242,86 €        242,86 €
Kulturno športno društvo Trate                  -                 -                   -  
         
 kulturni programi           
mladi          
šport          
dediščina          
 projekti v interesu O.           
 humanitarni           
 založništvo           
 turizem           
 kulturni projekti           

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228