Preskoči na vsebino

Razdelitev sredstev 2014Kulturna dediščina 2014
Turizem 2014
Kultura 2014 
- Humanitarna 2014
- Šport 2014
- Mladi 2014
Starejši 2014 


Vsa odobrena sredstva skupaj v letu 2014

skupaj

upravičenec

znesek

znesek

znesek

LEGENDA

20.034,66

Odbojkarski klub Logatec

20.034,66

   

šport

19.657,19

Tekaški smučarski klub Logatec

19.657,19

   

kultura založništvo

16.110,60

Smučarsko skakalni klub Lovci na daljave Logatec

16.110,60

   

kultura program

16.108,04

Twirling klub logaških mažoret

13.415,93

2.692,11

 

kulturna dediščina

15.431,25

Namiznoteniški klub

15.431,25

   

kultura projekt

15.045,48

Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec

1.468,69

13.576,79

 

turizem

12.274,98

Mladinsko športno-kulturno društvo Dlan na dlan

3.000,00

9.274,98

 

starejši

11.277,04

Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile

2.911,17

8.365,87

 

humanitarna

10.679,69

Kulturno umetniško društvo Adoramus

6.223,59

2.456,10

2.000,00

mladi

10.568,30

Košarkarski klub Logatec

10.568,30

   

prireditve v interesu Občine

10.391,79

Rokometni klub Adria Transport-Zvezda

10.391,79

     

9.401,40

Rokometni klub Kronos

9.401,40

     

7.968,57

Društvo upokojencev Logatec

6.097,78

1.870,79

   

7.842,49

Lokostrelsko društvo Logatec

7.842,49

     

7.316,67

Smučarski klub Logatec

7.316,67

     

7.138,36

Kulturno turistično društvo Hotedršica

4.482,24

2.656,12

   

6.300,68

Društvo tabornikov Logatec

1.431,26

4.869,42

   

5.462,17

Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše

5.462,17

     

5.411,70

Športno društvo Hotedršica

5.411,70

     

5.319,76

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

1.337,31

2.902,22

1.080,23

 

5.187,14

Združenje borcev za vrednote NOB

2.881,99

2.305,15

   

3.925,32

Kulturno društvo OMePZ Notranjska

3.925,32

     

3.895,27

OŠ Tabor Logatec

3.895,27

     

3.854,64

Klub logaških študentov

3.854,64

     

3.813,26

Športno društvo Superpolh

3.813,26

     

3.777,13

Pevsko društvo Logatec

1.777,13

2.000,00

   

3.628,87

Župnija Rovte

3.628,87

     

3.470,76

Turistično društvo Lanski vrh

982,33

2.488,43

   

3.463,92

Artcom d.o.o.

3.463,92

     

3.463,92

Rossana d.o.o.

3.463,92

     

3.157,46

OŠ Rovte

2.600,25

557,21

   

3.134,02

Župnija Vrh Svetih Treh Kraljev

3.134,02

     

2.792,59

Društvo mladinski center sv. Nikolaja Logatec

1.429,98

453,05

909,56

 

2.548,31

Vrtec Kurirček Logatec

2.548,31

     

2.528,03

Športno društvo Tek je lek

2.528,03

     

2.335,13

Jamarsko društvo Logatec

2.335,13

     

2.322,97

OŠ 8 talcev Logatec

2.322,97

     

2.309,28

Župnija Zavratec

2.309,28

     

2.290,90

ZSKSS - Skavti Logatec

2.290,90

     

2.219,70

Župnijska Karitas Dol. Logatec

2.219,70

     

2.208,00

Naklo d.o.o.

2.208,00

     

2.207,68

Društvo likovnikov Logatec

2.207,68

     

1.915,57

Planinsko društvo Logatec

1.443,94

471,63

   

1.905,14

Župnijska Karitas Rovte

1.905,14

     

1.817,65

Balinarsko športno društvo Logatec

1.817,65

     

1.798,47

Teniški klub Logatec

1.798,47

     

1.782,53

Društvo invalidov Logatec

613,21

1.169,32

   

1.674,62

Športno kulturno društvo Vrh

145,25

1.529,37

   

1.538,80

Društvo upokojencev Rovte

1.538,80

     

1.470,52

Področno združ. učiteljev in trenerjev smučanja

1.470,52

     

1.404,40

Športna zveza Logatec

1.404,40

     

1.356,69

Društvo Aktiv

1.356,69

     

1.337,44

Klub zdravljenih alkoholikov Logatec

1.337,44

     

1.336,29

fizična oseba

1.336,29

     

1.302,60

PGD Vrh Sv. Treh Kraljev

1.302,60

     

1.281,69

Zavod za pravico do življenja Živim

1.281,69

     

1.252,96

Turistično kulturno športno društvo Grčarevec

645,14

607,82

   

1.249,75

Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec

1.249,75

     

1.211,24

Mladinsko društvo ŠTOP

1.211,24

     

1.187,77

Športno društvo Baron

1.187,77

     

1.173,49

Medgeneracijsko društvo za samopomoč lipe

1.173,49

     

1.167,14

Športno društvo Tae Kwon-Do Tempo

1.167,14

     

1.021,04

Društvo za zdravilne rastline ognjič

1.021,04

     

944,04

Kulturno društvo Tabor Logatec

944,04

     

941,60

Združenje multiple skleroze Slovenije-Notranjske

941,60

     

900,08

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

900,08

     

876,14

Športno društvo Log Zaplana

876,14

     

866,31

Kulturno društvo Novi oder

866,31

     

855,81

Klub Lastovka

855,81

     

611,95

SKAM - Godovič-Zavratec

611,95

     

610,26

Kinološko društvo Logatec

610,26

     

594,48

PGD Gor. Logatec

594,48

     

571,23

Kulturno športno društvo Trate

210,55

360,68

   

551,46

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Ljubljana

551,46

     

548,30

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo

548,30

     

523,08

Kulturno turistično društvo Rovte

523,08

     

411,62

Društvo Tvoj telefon Postojna

411,62

     

406,11

Društvo za mentalno zdravje Ljubljana

406,11

     

382,74

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

382,74

     

378,76

Društvo vojnih invalidov Notranjske

378,76

     

375,92

Zavod za vzgojo in izobraževanje

375,92

     

339,98

Kulturno društvo Žarek Rovte

339,98

     

255,60

Plezalni klub Ekstrem

255,60

     

0,00

Ustanova Mali vitez, Ljubljana

0,00

     

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20 (str. 80))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228