Preskoči na vsebino
 1. Izobilje kulturne dediščine
 2. Sakralni objekti na Logaškem
 3. Čebelji panji
 4. Dolenji Logatec - Trško naselje
 5. Grčarevec - Arheološko območje
 6. Grčarevec - Cerkev sv. Luke
 7. Grčarevec - Grobišče hercegovskih partizanov
 8. Grčarevec - Spominsko znamenje Antonu Klučarju
 9. Grčarevec - Vodni zbiralnik Kotla
 10. Hleviše - Domačija Hleviše 5
 11. Hleviše - Znamenje
 12. Hlevni Vrh - Cerkev sv. Miklavža
 13. Hotedršica - Arheološko nadišče Merlakovo
 14. Hotedršica - Arheološko najdišče Kote
 15. Hotedršica - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 16. Hotedršica - Grobišče padlih v prvi in drugi svetovni vojni
 17. Hotedršica - Kapelica Matere božje
 18. Hotedršica - Kapelica ob potoku Hotenjka
 19. Hotedršica - Kulturna krajina
 20. Hotedršica - Podzemne kleti
 21. Hotedršica - Spomenik padlim v NOB
 22. Hotedršica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem
 23. Hotedršica - Tomažinov mlin
 24. Hotedršica - Toplar pri hiši Hotedršica 13
 25. Hotedršica - Vas
 26. Hotedršica - Zemljanke
 27. Hotedršica - Župnišče
 28. Jakovica - Arheološko najdišče Skednena jama-južni vhod
 29. Jakovica - Arheološko najdišče Skednena jama-severni vhod
 30. Jakovica - Arheološko najdišče Vranja jama
 31. Jakovica - Arheološko območje Mrzla jama
 32. Jakovica - Cerkev sv. Mihaela
 33. Jakovica - Cerkvica sv. Marije v Leščevju
 34. Jakovica - Domačija Jakovica 1
 35. Jakovica - Vas
 36. Jerinov grič - Zaporni zid na Smrekovcu
 37. Kalce pri Logatcu - Arheološko najdišče Pod Pišajami
 38. Kalce pri Logatcu - Arheološko območje Orlov grič
 39. Kalce pri Logatcu - Arheološko območje Tičnica
 40. Kalce pri Logatcu - Claustra Alpium Iuliarum
 41. Kalce pri Logatcu - Domačija Kalce 2
 42. Kalce pri Logatcu - Grob Stanislava Gostiše
 43. Kalce pri Logatcu - Grobišče hercegovskih partizanov
 44. Kalce pri Logatcu - Rimska cesta Ad Pirum-Longaticum
 45. Kalce pri Logatcu - Rimska utrdba na Lanišču
 46. Kalce pri Logatcu - Rimskodobna naselbina Na vodicah
 47. Kalce pri Logatcu - Spomenik ruskim vojnim ujetnikom Na vodicah
 48. Kapelica na Brodu
 49. Kip sv. Janeza Nepomuka
 50. Laze pri Planini - Arheološko območje
 51. Laze pri Planini - Domačija Laze 1
 52. Laze pri Planini - Domačija Laze 28
 53. Laze pri Planini - Domačija Laze 3
 54. Laze pri Planini - Domačija Laze 7
 55. Laze pri Planini - Kapela Srca Jezusovega
 56. Laze pri Planini - Kašča pri hiši Laze 49
 57. Laze pri Planini - Spomenik ilegalnemu partizanskemu prehodu
 58. Litoželezna vodna črpalka
 59. Logatec - Arheološko najdišče Brst
 60. Logatec - Arheološko najdišče Jama pri rimskem zidu
 61. Logatec - Arheološko najdišče Kotlice
 62. Logatec - Arheološko najdišče Longaticum
 63. Logatec - Arheološko najdišče Pod Smrekovcem
 64. Logatec - Arheološko najdišče Sekirica
 65. Logatec - Arheološko območje Krvave jame
 66. Logatec - Arheološko območje Mandrge
 67. Logatec - Arheološko območje Pod Ostrim vrhom
 68. Logatec - Arheološko območje Ženšček in Tončeva ravan
 69. Logatec - Cerkev Matere božje
 70. Logatec - Cerkev sv. Janeza Evangelista
 71. Logatec - Cerkev sv. Jožefa
 72. Logatec - Cerkev sv. Križa na Taboru
 73. Logatec - Cerkev sv. Nikolaja
 74. Logatec - Domačija Blekova vas 32
 75. Logatec - Domačija Blekova vas 34
 76. Logatec - Domačija Cesta talcev 7
 77. Logatec - Domačija Čevica 6
 78. Logatec - Domačija Notranjska 28
 79. Logatec - Domačija Pod Grintovcem 11
 80. Logatec - Domačija Stara cesta 11
 81. Logatec - Domačija Stranska pot 9
 82. Logatec - Domačija Tabor 29
 83. Logatec - Domačija Tabor 8a
 84. Logatec - Domačija Tovarniška 26
 85. Logatec - Domačija Tržaška 146
 86. Logatec - Domačija Tržaška 30 in 32
 87. Logatec - Domačija Tržaška 34
 88. Logatec - Doprsni kip Andreja Gosarja
 89. Logatec - Gostilna Krpan
 90. Logatec - Gostilna pri treh kostanjih
 91. Logatec - Gostilniška hiša pri Ipavcu
 92. Logatec - Grad Logatec
 93. Logatec - Gradišče Velike Bukve
 94. Logatec - Hiša Cankarjeva 13
 95. Logatec - Hiša Cankarjeva 16
 96. Logatec - Hiša Čevica 2
 97. Logatec - Hiša Grič 17
 98. Logatec - Hiša Notranjska 14
 99. Logatec - Hiša Notranjska 6
 100. Logatec - Hiša Stara cesta 3
 101. Logatec - Hiša Stara cesta 8
 102. Logatec - Hiša Tabor 2
 103. Logatec - Hiša Tržaška 114
 104. Logatec - Hiša Tržaška 123
 105. Logatec - Hiša Tržaška 125
 106. Logatec - Hiša Tržaška 13
 107. Logatec - Hiša Tržaška 15
 108. Logatec - Hiša Tržaška 36
 109. Logatec - Hiša Tržaška 42
 110. Logatec - Hiša Tržaška 95
 111. Logatec - Kajža Vodovodna 8
 112. Logatec - Kamniti vodnjak
 113. Logatec - Kapelica pri Erkerju
 114. Logatec - Kapelica sv. Jožefa
 115. Logatec - Kapelica sv. Martina
 116. Logatec - Kavčičeva žaga
 117. Logatec - Kulturni dom
 118. Logatec - Lipov drevored
 119. Logatec - Lipov drevored v Gorenjem Logatcu
 120. Logatec - Litoželezni vodnjak
 121. Logatec - Ljudska šola
 122. Logatec - Narodni dom
 123. Logatec - Ostanki drevoreda ob Rovtarski cesti
 124. Logatec - Pokopališče v Gorenjem Logatcu
 125. Logatec - Pokopališče z obzidjem
 126. Logatec - Rupnikova linija in Alpski zid
 127. Logatec - Spomenik ameriškemu bombniku B-24H in posadki
 128. Logatec - Spomenik padlim v NOB v Dolenjem Logatcu
 129. Logatec - Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu
 130. Logatec - Spomenik talcem
 131. Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Dolenjem Logatcu
 132. Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Gorenji vasi
 133. Logatec - Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni
 134. Logatec - Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni
 135. Logatec - Spominska plošča Fani Smole-Rihar
 136. Logatec - Spominska plošča Francki in Anici Meze
 137. Logatec - Spominska plošča Ludviku Jermanu
 138. Logatec - Spominska plošča Tereziji in Danici Vilar
 139. Logatec - Spominska plošča vojni za Slovenijo na Cesarskem vrhu
 140. Logatec - Spominsko znamenje Ivanu Mlinariču
 141. Logatec - Spominsko znamenje Jožetu Friškovcu
 142. Logatec - Spominsko znamenje Tonetu Štritofu-Tončku
 143. Logatec - Spominsko znamenje žrtvam črne roke pri Jački
 144. Logatec - Tollazzijeva štirna
 145. Logatec - Toplar pri cerkvi sv. Nikolaja
 146. Logatec - Toplar pri hiši Režiška 25
 147. Logatec - Toplar pri hiši Tržaška 160
 148. Logatec - Trško naselje
 149. Logatec - Vila Grič 2
 150. Logatec - Vila Tržaška 11
 151. Logatec - Zaporni zid in kastel
 152. Logatec - Železniška postaja
 153. Logatec - Znamenje na Tovarniški cesti
 154. Logatec - Znamenje nasproti hiše Režiška 13
 155. Logatec - Znamenje pri hiši Brod 13
 156. Logatec - Znamenje pri hiši Cesta talcev 7
 157. Logatec - Znamenje pri hiši Notranjska 45
 158. Medvedje Brdo - Arheološko območje
 159. Medvedje Brdo - Cerkev sv. Katarine
 160. Medvedje Brdo - Domačija Medvedje Brdo 59
 161. Medvedje Brdo - Spomenik padlim v NOB
 162. Medvedje Brdo - Spominska plošča padlim v NOB
 163. Medvedje Brdo - Znamenje pri domačiji Pod Grivo
 164. Novi Svet - Arheološko najdišče Črteže
 165. Novi Svet - Arheološko najdišče Hribe 1
 166. Novi Svet - Arheološko najdišče Hribe 2
 167. Novi Svet - Arheološko najdišče Rupa
 168. Novi Svet - Bazinov kozolec
 169. Novi Svet - Domačija Cajnar
 170. Novi Svet - Domačija Novi Svet 25
 171. Petkovec - Spominsko znamenje partizanom na Židovniku
 172. Petkovec - Cerkev sv. Hieronima
 173. Petkovec - Domačija Petkovec 53
 174. Petkovec - Hiša Petkovec 36
 175. Petkovec - Hiša Petkovec 51
 176. Petkovec - Hiša Petkovec 59
 177. Petkovec - Kapelica v Ponikvah
 178. Petkovec - Marijina kapelica
 179. Petkovec - Spominska plošča borcem Logaške čete
 180. Praprotno Brdo - Cerkev sv. Marjete
 181. Praprotno Brdo - Cerkev sv. Nikolaja
 182. Rapalska meja
 183. Ravnik pri Hotedršici - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Barbare
 184. Ravnik pri Hotedršici - Cerkev sv. Barbare
 185. Ravnik pri Hotedršici - Domačija Ravnik 12
 186. Ravnik pri Hotedršici - Domačija Ravnik 2
 187. Rovtarske Žibrše - Kapelica
 188. Rovtarske Žibrše - Spominska kapelica žrtvam 1. in 2. svetovne vojne
 189. Rovte pri Logatcu - Cerkev sv. Mihaela
 190. Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 118
 191. Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 147
 192. Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 2
 193. Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 45 in 46
 194. Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 8
 195. Rovte pri Logatcu - Drevored
 196. Rovte pri Logatcu - Gradišče
 197. Rovte pri Logatcu - Hiša Rovte 48
 198. Rovte pri Logatcu - Kapelica Matere božje
 199. Rovte pri Logatcu - Kapelica na Janeževem hribu
 200. Rovte pri Logatcu - Kapelica Srca Jezusovega
 201. Rovte pri Logatcu - Spomenik talcem
 202. Rovte pri Logatcu - Spomenik zamolčanim žrtvam
 203. Rovte pri Logatcu - Spominska kapelica žrtvam 1. in 2. svetovne vojne
 204. Rovte pri Logatcu - Spominski plošči padlim v NOB
 205. Rovte pri Logatcu - Sušilnica pri hiši Rovte 144
 206. Vrh Sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 4
 207. Vrh Sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 1
 208. Vrh Sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 6
 209. Vrh Sv. Treh Kraljev - Kapelica pri kmetiji Peterček
 210. Vrh Sv. Treh Kraljev - Pokopališče
 211. Vrh Sv. Treh Kraljev - Župnišče
 212. Vrh svetih Treh kraljev - Cerkev Svetih Treh Kraljev
 213. Zaplana - Spominsko znamenje Ljubi Bavdek
 214. Žibrše - Domačija Žibrše 19
 215. Žibrše - Spominska plošča Francetu Popitu
 216. Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi Logaškega bataljona
 217. Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF
 218. Žibrše - Spominsko znamenje ustanovitvi Logaške čete
 219. Zidani notranjski kozolci
 220. Znamenje na mostu čez Logaščico
 221. Župnišče v Dolenjem Logatcu

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228