Preskoči na vsebino

Kalce pri Logatcu - Rimska utrdba na LaniščuPrvi obrambni sistem na Hrušici je bila utrdba na Lanišču z obrambnim zidom nad vzhodnim pobočjem Hrušice. Lanišče je bila močna, iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj obzidja.

 

 

 

 

 

 

Kamniti braniki Rimskega imperija:
Lanišče nekdaj: 

Lanišče danes

Utrdba in naselbina sta bili preskrbljeni z vodo iz izvira v dolini takoj levo pod utrdbo. Dandanes je studenec  zasut, sledovi vode pa so še vidni. Jedro obrambnega sistema na Hrušici je bilo na njenem vrhu. Rimljani so to glavno utrdbo imenovali Ad pirum. Po eni razlagi naj bi ime prišlo iz latinščine in naj bi pomenilo Pri hruški, po drugih pa iz grščine in naj bi pomenilo Pri ognju.
Utrdba Ad pirum je bila velika in z več celotami, v dolini zahodno od nje pa je bilo dovolj prostora za nastanitev prave male vojske. Utrdba na vrhu Hrušice je varovala prehod čez hribovje in hkrati predstavljala zaledje ter oporo zapornim obrambnim črtam pred njo. Upravičeno smemo sklepati, da je bil tam nastanjen poveljnik celotne obrambne črte.

 

 

Podrobnosti:

Pozno antična utrdba (burgus) leži na zahodnem robu Male Hrušice nekaj metrov nad nekdanjo traso rimske ceste Aquilieia-Emona, ki je na tem odseku še dobro vidna. Obrambni stolp, ki ima dimenzije 19,60 x 19,70 je bil pozneje vključen v prvotni zaporni zid, ki se južno od stolpa vzpenja proti vrhu Srnjaka (918 m) v dolžini okoli 350 m. Potek zidu proti severu ni ugotovljen, saj se teren pod trdnjavo strmo spušča proti globlji vrtači in verjetno zidu na tem mestu sploh niso gradili. Izkopavanja v letih 1961 - 1963 so pokazala, da je stražna postaja delovala aktivno v drugi polovici 4. stoletja le krajši čas, ker so vojaški spopadi med Magnom Maksimom in Teodozijem leta 388 botrovali njenemu uničenju.
Utrdba na Lanišču je bila vključena v tretjo, zadnjo obrambno linijo. V njenem zaledju je stala le še štabna baza Ad Pirum z glavnino vojaških enot, ki so posredovale v kritičnih situacijah na ogroženih odsekih zapornih zidov. V takšnih trenutkih je pomembno vlogo odigral signalni sistem, ki je bil znotraj mogočnega obrambnega mehanizma Claustra Alpium Iuliarum zelo dobro organiziran. K temu so največ prispevale dobro izbrane dominantne lege, ki so olajševale nadzor ozemlja in medsebojnega obveščanja. V sklopu signalnega sistema lahko domnevamo obstoj kontrolno-signalnega stolpa na Orlovem griču (829 m), Kar zaenkrat dokazujejo samo ostanki antične keramike, ki je bila odkrita na tem mestu leta 1982. Stolp, ki je bil verjetno lesen, je bil vezni člen med utrdbo na Lanišču in trdnjavo Ad Pirum na Hrušici.

Lokacija: Lanišče pri zaselku Kalce

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 9243
Ime enote:  Kalce pri Logatcu - Obrambni stolp Lanišče
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kastel
Tekstualni opis enote: Rekonstruiran obrambni stolp (burgus, kastel) julijsko alpskega poznoantičnega zapornega sistema, ki meri 19,60 x 19,70 m in ima 1,60 m široke temelje. Ugotovljeno je (izkopavanja 1961-63), da je naknadno vzidan v zaporni zid (2. polovica 4. stol.).
Datacija enote: pozna rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC 

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 117/2007-5864
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.12.2007 - 

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228